Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-basaarialueiden-perustamisesta

09.09.2015 Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloite basaarialueiden perustamisesta Helsinkiin

Esitämme, että kaupunki toimii aloitteentekijänä basaarialueen perustamiseksi Helsinkiin yhdessä soveltuvien yhteistyökumppani en kanssa. Basaarissa aloittavat yrittäjät voisivat myydä tavaroita ja palveluita mahdollisimman matalan kynnyksen mallilla. Siten voimme kannustaa heikommin työllistyviä väestöryhmiä, kuten maahanmuuttajia, yrittäjyyteen ja  itsensä työllistämiseen.

Maahanmuuttajissa on merkittävää potentiaalia yrittäjyyteen ja uusien työpaikkojen luomiseen Helsingissä. Jo nykyään 56 prosenttia maahanmuuttajien yrityksistä toimii Uudellamaalla.

Maahanmuuttajien yritykset keskittyvät pääasiassa palvelualoille. Muualla Suomessa he toimivat korostetusti ravintola-alalla, mutta Uudellamaalla tärkeimpiä toimialoja ovat kauppa ja liike-elämän palvelut.

Erityisen positiivista on, että maahanmuuttajien yrityksistä joka toisella on yrityksessään töissä yrittäjän itsensä lisäksi muita palkansaajia. Vähintään viisi henkilöä työllistäviä yrityksistä on 15 prosenttia. Maahanmuuttajayrittäjät  työllistävät nimenomaan maanmiehiään ja samalla edesauttavat heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja osallistumistaan hyvinvointivaltion rahoittamiseen veronmaksajina.

Terhi Koulumies



05.12.2019 19:59