Suoraan sisältöön

valtuustoaloite-auroran-hesperian-koskelan-uusintakaytosta

26.08.2015 Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloite Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden mahdollisesta uusintakäytöstä

Aloitteestani tehtiin kohta kymmenen vuotta sitten selvitys pääkaupunkiseudun sairaala-ja sosiaalihuollon laitosalueista ja niiden uusintakäyttömahdollisuuksista. Alueita oli noin 23 kpl. Tämän jälkeen on-mutta vain osin - selkeitä suunnitelmia luopua Marian sairaalan ja Herttoniemen sairaalan alueista.

Parhaillaan HUS:n piirissä käydään keskusteluja psykiatristen sairaaloiden tarpeestaja sijainnista. On myös pohdittu, josko uuden lastensairaalan sekä syöpä-ja traumasairaaloiden jälkeen voitasiin rakentaa aivan uusi psykiatrinen sairaala Helsinkiin, esimerkiksi kaavaillun, mutta sittemmin rauenneelle Biomedicum lll:lle varatulle alueelle Iho- ja allergiaseiraalan lähettyville. Toisaalta tämä tontti olisi oivallinen HUS.n henkilökunta-asuntojen paikaksi.

Auroran sairaalan alue on jäämässä tulevan Pohjois-Pasilan, HIFK:n uuden hallin ja Nordenskiöldinkadun varrelle kaavailtujen asuinkerrostalojen puristukseen. Sairaalaa ei kannata enää saneerata sairaalakäyttöön, vaan siitä tulisi tehdä huippuluokan asuinalue keskelle Helsinkiä. Helsingin psykiatriset sairaansijat tulisi pikaisesti siirtää HUS:n yhteyteen, Samalla voitaisiin Auroran potilaat siirtää Hesperian sairaala-alueelle esimerkiksi Kivelän rakennuksiin. Tällöin Helsingissä olisi yksi psykiatrinen sairaala. Sairaansijatarvetta voidaan olennaisesti vähentää lisäämällä ympärivuorokautisesti toimivia palveluasuntoja, joita esimerkiksi Lilinkotisäatiö tai Ysäätiö voisivat toteuttaa. Hesperiastakin voitaisiin luopua, jos uudesta psykiatrisesta sairaalasta tulisi totta 2020-luvun puoliväliin mennessä. Tällöin Hesperia voisi toimia korkealuokkaisena vanhusten hoito-ja palvelukeskuksena. Hesperian tornitalohan saneerattiin siten, että sen käyttötarkoitusta voidaan helposti muuttaa.

Tähän kokonaisuuteen liittyy Koskelan sairaalan kohtalo. Olen tehnyt aloitteen sen sekä Helsingin entisen pesulan tontin muodostamiseksi uudenkaltaiseksi palvelukampusalueeksi, jolla asuisi opiskelijoita, lapsiperheitä, vanhoja ihmisiä ja erilaisia vammaisryhmiä. Tällaisia palvelukampuksia on esimerkiksi Hollannissa.

HUS:n Kellokosken 100 vuotias Kellokosken sairaala on integroitunut kylayhteisöön erinomaisesti. Siellä hoidetaan myös Helsingin ja Uudenmaan oikeuspsykiatrisiaja vaikeahoitoisia potilaita. Sairaalan kohtalo riippuu voimakkaasti toisaalta Helsingin kaupungin ratkaisuista Hesperian ja Auroran tulevaisuudesta joka toisaalta Keski-Uudenmaan kuntien ratkaisusta. Järvenpään sosiaalisairaalahan on lähellä Haarajoen asemaa ja kaavoitettavissa hienoksi uudeksi asuinalueeksi. Samalla sen toiminnot voisi siirtää Kellokosken sairaalan yhteyteen. Tätä puoltaisi suunnitelmat yhdentää päihde-ja mielenterveyspalvelut koko maassa. Kellokosken rakennusten saneeraustarvetta vähentäisi, jos 1-2 sen kiinteistöistä muutettaisiin esimerkiksi Y-säätiön avulla palveluasuntotasoon. Tällöin esimerkiksi oikeuspsykiatnsten potilaiden hoitoaikaa osastoilla voitaisiin lyhentää jopa neljänneksellä säästäen kuntien kustannuksia. Vuonna 1996 sairaalan talousrakennus (kuten Helsingin kaupungin Röykan sairaala) oli mukana Y-säätiön julistamassa kilpailussa Laitoksista asuntoja. Hanke kaatui silloin äänin 6-5 Tuusulan kunnan hallituksessa.

Kaiken kaikkiaan Helsingin kaupungin ei tule suosia ratkaisuja, joissa Kellokosken sairaalan potilaat siirrettäisiin keskelle Töölöä 60 milj uron kustannuksin tilanteessa, jossa kaupungin sairaala-alueiden luopumisesta ja uusintakäytöstä ei ole selkeitä suunnitelmia eikä mahdollisesta uudesta psykiatrisesta sairaalasta liioin. On kerta kaikkiaan liian aikaista arvioida Kellokosken sairaalan voitavan lakkauttaa vuonna 2019.

Edeltävän perusteella esitän, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin suunnitellen Auroran, Hesperian ja Koskelan sairaala-alueiden mahdollista uusintakäyttöä siten, että yhdestä tai kahdesta näistä alueista tehdään korkealuokkaisia asunto- tai palvelukampusalueita.

Ilkka Taipale05.12.2019 19:59