Suoraan sisältöön

valtuustoaloite liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan

17.06.2015 Sanna Vesikansan ym. valtuustoaloite liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan

Ruudin päättäjämiitissä 2015 nuoret toivat esille välituntien kehittäminen -työryhmässä, etteivät kaikkien koulujen lapset saa mennä urheilukentälle välituntisin, vaikka se sijaitsisi aivan koulun vieressä. Koulun alue on rajattu tiukasti eikä koulurakennuksen viereistä liikuntakenttää hyödynnetä, vaikka se on periaatteessa koulun käytössä koko päivän. Asia on ilmeisesti täysin rehtoreiden harkinnassa ja sitä on perusteltu välituntivalvonnan vaikeudella.

Koululaiset kertoivat, että välitunneilta puuttuu tekemistä ja moni haluaisi mennä esimerkiksi pelaamaan futista - mutta siihen ei lupaa ole. Oppilaskunnat olivat yrittäneet vaikuttaa asiaan tuloksetta.

Lasten ja nuorten liikunnan vähentymisestä ollaan yleisesti huolestuneita. Sitä ihmeellisempää on,jos kaupungista löytyy kouluja, jotka omilla päätöksillään vähentävät koululaisten mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen.

Helsingin kouluja on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa ja monenlaisia aloitteita liikunnan lisäämiseksi on. Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että opetusvirasto selvittää

  1.  pääsevätkö kaikki Helsingin peruskoululaiset liikkumaan välituntisin liikuntakentälle, jos se sijaitsee koulun vieressä eikä vaadi vaarallista kadunylitystä tms.
  2. mitkä tekijät estävät vapaaehtoisen liikunta mahdollisuuden lisäämistä välituntisin ja mitä pitäisi tehdä näiden esteiden poistamiseksi
  3. millä muilla toimenpiteillä välituntiliikuntaa saadaan lisättyä tavoilla,joita lapset ja nuoret itse haluavat ja miten heidän mielipiteitään otetaan huomioon koulujen välituntitoiminnan kehittämisessä

Sanna Vesikansa05.12.2019 19:58