Suoraan sisältöön

valtuustoaloite kaupungin nimistön kehittamisesta

20.05.2015 Pentti Arajärven valtuustoaloite kaupungin nimistön kehittämisestä eurooppalaiset pääkaupungit huomioon ottaen

Helsingissä on katuja, aukioita tai muita paikkoja nimetty eri pääkaupunkien,erityisesti eurooppalaisten, mukaan. Tunnetuimpia ovat Tukholmankatu ja Tallinnanaukio. Muilla Pohjoismailla tai Baltianmailla ei nimikkokatua ole. Eräät Länsi-Euroopan pääkaupungit ovat saaneet kadut Arabianrantaan, mutta Pietarinkadun tausta lienee toinen.

Kaupungin tulisi nimetä katuja ja muita alueita muiden valtioiden pääkaupunkien ja ehkä myös maiden mukaan. Menettelyllä saattaisi olla merkitystä myös matkailulle ja näkyvyyden saamisessa muissa maissa. Vilnaan ollaan juuri nimeämässä katua Suomen mukaan. Kaupungin tällaisen toiminnan seurauksena voi olla myös vastaavasti Helsingin mukaan nimettyjä paikkoja muissa maissa.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että kaupungin nimistön kehittämisessä otetaan huomioon eurooppalaiset pääkaupungit ja erityisesti ne, joiden kanssa Helsingillä on ystävyyskaupunkisuhde.

Pentti Arajärvi05.12.2019 19:58