Suoraan sisältöön

talousarvioaloite-varhaiskasvatusviraston-toiminnallisuuden-kohentamiseen

11.03.2015 Mari Holopaisen ym. talousarvioaloite lisämäärärahasta varhaiskasvatusviraston tilojen toiminnallisuuden kohentamiseen

Päiväkoti-ikäisten lasten määrä on kasvanut yli tuhannelle,lapsella vuositta in ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Varhaiskdsvatusvirasto on tiivistä nyt tiloja päiväkodeissa poistamalla päiväkotien käytöstä esimerkiksi liikuntasaleja uusien päiväkotiryhmi en käyttöön. Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että tiivistäminen ei saa vaikuttaa heikentävästi lasten terveyteen, hyvinvointiin tai tilojen toiminnallisuuteen. Varhaiskasvatuslautakunta puolestaan on linjannut,että vuoden 2014 aikana toteutetun tilatarkastelun jälkeen  nykyisten tilojen käyttö on tehostettu äärimmilleen.

Vanhojen tilojen soveltuvuus pienryhmätoimintaan on vaihtelevaa rakennuksesta riippuen. Suuret yhtenäiset tilat voivat käytännössä kasvattaa ryhmäkokoja. Tilojen soveltuvuutta pedagogisesti laadukasta toimintaa tukevaksi on mahdollista korjata hyvin edullisesti esimerkiksi akustiikkaa parantamalla ja väliseiniä lisäämällä. Esitän, että valtuusto myöntää varhaiskasvatusvirastolle 300 000 euron lisämäärahan tilojen toiminnallisuuden kohentamiseen.

Mari Holopainen05.12.2019 19:54