Suoraan sisältöön

talousarvioaloite-tyollisyyden-hoitamisesta

11.03.2015 Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite työllisyyden hoitamisesta

Työttömyys on kasvanut Helsingin seudulla viime vuosina nopeasti. Tämä koskee myös nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä, vaikka tavoitteena on ollut ehkäistä etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Työttömyyden kasvu koskee myös monia pitkälle koulutettuja työnhakijoita.

Helsingin kaupungin työllisyyden hoidon määrärahoja ei ole kuitenkaan lisätty. Ne ovat olleet ennallaan jo useamman vuoden ajan. Kaupunki ei ole myöskään lisännyt työpaikkoja omassa toiminnassaan,vaikka palvelujen tarpeet ovat muun muassa asukasmäärän ja kunnan velvoitteiden myötä lisääntyneet.

Tänä vuonna kaupungille pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat maksut työmarkkinatuen kuntaosuuksista arvioidaan ylittävän jo 50 miljoonan euron tason. Tällaisten "sakkojen" maksaminen siitä, että ihmisiä pidetään työttömänä, on taloudellisesti järjetöntä ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaista. Pitkittyvällä työttömyydellä on myös monia muita kielteisiä vaikutuksia.

Esitämme, että talousarvion 2016 raamiin ja taloussuunnitelman 2016-2018 pohjaan lisätään 8 miljoonaa euroa työttömien työllistämiseksi kaupungin tehtäviinja tukityöllistämiseen. Osan määrärahasta esitämme käytettäväksi nuorisotakuun toteuttamiseen kehittämällä uusia työllistymispolkuja ja palkkatuella työllistettyjen  nuorten jatkotyöllistämiseen.

Samalla esitämme, että ryhdytään toimiin uusien työpaikkojen luomiseksi kaupungin palveluihin ja luomalla kaupungille lisää kannattavaa liiketoimintaa, kuten rakennusliike, uusiutuvan energian tuotantoa ja tietotekniikasovellusten kehittämistyötä.

Yrjö Hakanen05.12.2019 19:56