Suoraan sisältöön

talousarvioaloite-palveluseteleista-fysio-toiminta-puheterapia

11.03.2015 Arja Karhuvaaran ym. talousarvioaloite palveluseteleistä fysio-, toiminta- ja puheterapiaan

Me allekirjoittaneet esitämme, että 2016 talousarvioon varataan määräraha lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden järjestämi seksi palveluseteleitä käyttäen. Näin tehostetaan toipumista, työkykyä, kotona asumista ja kotona hoidettavuutta. Tällä hetkellä mm. fysioterapian viivästyminen heikentää terapian todellista vaikuttavuutta.

Sote-viraston fysioterapeutit antavat palveluja mm. terveysasemilla ,sairaaloissa, kotihoidossa ja palvelukeskuksissa. Toimintaterapiapalveluja on pääosin vaikea saada, puheterapia toteutuu parhaiten lasten kohdalla, neuropsykologisen kuntoutuksen tarve on alidiagnostisoitu.
Lähetteitä tulee myös HUS:sta, työterveyshuollosta ja yksityisistä lääkäripalveluista, joita tosin ei kaupungin järjestämänä hoideta.

Jotta kaupunki voisi järjestää vaikuttavaa ja siten myös ihmisten toimintakykyä ja itsenäisyyttä lisäävää lääkinnällistä kuntoutusta oikea-aikaisesti ja haittaan nähden riittävästi,olisi palvelusete li hyvä ratkaisu myös tilapäiseen terapian tarpeeseen.

Arja Karhuvaara05.12.2019 19:51