Suoraan sisältöön

sdp-aloite-asuntojen-lisaamisesta

21.10.2015 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle

ALOITE

  1. Sdp:n valtuustoryhmän Lisää koteja -aloite esittää, että Helsinki nostaa omaa asuntotuotantotavoitettaan 25 prosentilla vuodesta 2016 alkaen ja esittää vastaavaa nostoa koko seudun asuntotuotantotavoitteeseen. Käytännössä tämä lisäys nostaisi seudun nykyistä 12 000-13 000 asunnon vuosituotantoa 3000-4000:lla asunnolla vuosittain. Helsingin osuus nousisi näin noin 7000:een asuntoon vuodessa.
  2. Kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi Sdp:n valtuustoryhmä esittää, että nostetun asuntotavoitteen sisällä A RA-tuotannon osuus nostetaan 30:een prosenttiin nykyisestä 20:stä prosentista.
  3. Edellisten tavoitteiden mahdollistamiseksi Sdp:n val tuustoryhmä esittää osana ryhmäaloitetta, että Helsinki pyrkii kaikin keinoin vaikuttamaan valtion asuntopolitiikkaan ja ARA-ehtoihin. Asuntopolitiikassa painotetaan valtion ja seudun välistä yhteistyötä ja MAL­sopimusten uudistamisen kautta, joissa on syytä jatkaa yhteistyötä seudun asumis- ja liikennekysymyksissä. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon kannalta välttämättömiä ARAn tuotantomahdollisuuksia ei kavenneta.

TAUSTAA JA PERUSTELUJA

Helsingin seudun nykyinen asuntotuotanto on määrällisesti lähellä MAL- sopi m uksen tavoitteena ollutta 12 000-13 000 asunnon vuosituotantoa. Sopimuksen ARA-tavoite on samaten lähellä tavoitteena ollutta 20 prosenttia eli 2 500 asuntoa, etenkin jos Kuuma­kunnissa otetaan mukaan asumisoikeusasunnot. Myös vuodelle 2016 sovittu kaavoitustavoitteen nosto 25 %:lla näyttäisi olevan saavutettavissa.

Juuri nyt kokonaistilanne on siis varsin hyvä, jos tarkastellaan tehtyjä sopimuksia. Asuntomarkkinoihin muutaman vuoden tuotanto ei kuitenkaan vaikuta paljoakaan. Kasvanut tuotanto lisää koko asuntokantaa vain noin 1,5% vuodessa. ARA-vuokra-asuntojen osalta poistuma säätelystä 40 vuoden  rajoitusten jälkeen uhkaa ylittää seudulla  valmistuvan uudistuotannon määrän eli käytännössä saatavilla olevien ARA-asuntojen tarjonta jopa vähenee.

Todellinen asuntopolitiikan haaste on Helsingin seudun ennakoitu väestönkasvu. Sitä vahvistaa entisestään lähivuosina turvapaikan saaneiden, kaupunki elämään pyrkivien uusien suomalaisten asuntojen tarve. Helsingin seudun kasvavalla asuntotuotannolla voidaan säilyttää yhteiskuntamme sosiaalinen tasapaino. Koko maan kannalta on myös tärkeätä, että Helsingin seutu tarjoaa mahdollisuudet työntekoon ja asumiseen. Tällöin kasvava väestö mahdollistaa myönteisen talouskehityksen koko maalle.

Valtion tulisikin nopeasti uudelleen arvioida asuntopolitiikan linjaukset ja toimenpiteet.

Toimimalla Sdp:n ryhmäaloitteen esittämällä tavalla Helsinki ja Helsingin seutu saisi asuntojen määrän kasvuun noin vuodesta 2018 alkaen.05.12.2019 19:49