Suoraan sisältöön

helsingin-kaupungin-palvelukeskus-yhtioittaminen

09.12.2015 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä

Tämän aloitteen allekirjoittanut Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään vuoden 2016 aikana. Palmian kiinteistö-, ravintola-, siivous-, ja turvapalveluiden yhtiöittäminen Palmia osakeyhtiöön vuoden 2015 alusta on osoittanut, että toimiminen kilpailluilla markkinoilla yhtiömuotisena on mahdollistanut Palmian toiminnan kehittämisen, henkilöstön hyvinvoinnin parantumisen ja toiminnan tehostumisen jopa huomattavasti odotettua nopeammin ja paremmin. Palvelukeskuksen yhtiöittäminen mahdollistaisi vastaavalaisen kehityksen myös ruokahuollon sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelujen osalta.

Helsingin kaupungin palveluita tuotetaan tällä hetkellä kahdessa organisaatiossa liikelaitoksena toimivassa Helsingin kaupungin palvelukeskuksessa ja osakeyhtiönä toimivassa Palmia Oy:ssä. Molemmat ovat Helsingin kaupungin omistamia.

Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos tarjoaa ruoka-, puhelin-, ja hyvinvointipalveluja. Palvelukeskus toimii Helsingissä noin 600 kohteessa ja työllistää 1400 henkilöä. Loput Palmia liikelaitoksen toim innasta yhtiöitettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä lokakuussa 2014. Palmia osakeyhtiö aloitti toimintansa 1.1.2015. Palmia-yhtiö tuottaa kiinteistö-, ravintola-, siivous-, ja turvapalveluita . Palmia Oy työllistää 1400 henkilöä.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä myös palvelukeskuksen toiminta tulisi yhtiöittää. Sen toiminta ei kata sellaisia kaupungin strategisia ydintehtäviä, joiden järjestäminen kaupungin toimesta olisi välttämätöntä. Palvelukeskus tuottaa kaupungin tukipalveluita eikä niiden tuottaminen markkinoita kalliimmalla ole taloudellisesti järkevää tai perusteltua. Toiminta kilpailluilla markkinoilla lisää tuottavuutta ja varmistaa veroeurojen tehokkaan käytön.

Yhtiöittäminen mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen huomattavasti liikelaitosmuotoa paremmin. Tästä hyvänä esimerkkinä on vuoden alussa yhtiöitetty Palmia, joka jo ensimmäisten kymmenen kuukauden aikana on onnistunut parantamaan tulostaan yli kolme miljoonaa euroa suhteessa budjetoituun.

Palmia osakeyhtiön budjetoitu tulos vuodelle 2015 on 3,9 miljoonaa euroa. Lokakuun lopussa Palmian liiketulos oli kuitenkin jo 5,78 miljoonaa euroa voitollinen. Palmiassa myös henkilöstön hyvinvointi on hyvällä tasolla ja sairauspoissao loprosentti on parantunut selvästi vuoden takaisesta. Alustava sairauspoissaoloprosentti tammi-marraskuussa on 5,14, kun se vielä vuonna 2014 oli 6,4.

Yhtiöittäminen luo aidon mahdollisuuden kilpailuun markkinoilla, joka mahdollistaa ulkoisen myynnin kasvattamisen, tuotta vuuden lisääntymisen ja tuo tätä kautta kaupungille säästöä kokonaiskustannusten pienentyessä. Yhtiöittämisen ei myöskään voida sanoa uhkaavan henkilöstön hyvinvointia.

Edellä esitetyn perusteella Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että

  • Helsingin kaupungin palvelukeskus -Jiikelaitoksen toiminta yhtiöitetään vuoden 2016 aikana.


05.12.2019 19:49