Suoraan sisältöön

aloite-tietotekniikan-opetuksen-laitetuen-hankintojen-valmistelusta

05.05.2015 Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloite tietotekniikan opetuksen, laitetuen ja hankintojen valmistelusta

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n tekemän kyselyn mukaan puolet suomalaisopettajista katsoo, että heillä ei ole riittäviä taitoja 2016 voimaan tulevan uuden opetussuunnitelman edellyttämään tietotekniikan opetukseen. Kouluissa on tarkoitus ryhtyä opettamaan ohjelmointia,hyödyntää yhä enemmän digitaalisia laitteita ja sovelluksia opetuksessa ja myös ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset on tarkoitus järjestää syksyllä 2016.

Eräissä kaupungeissa on kiirehditty hankkimaan kouluihin ja oppilaille tablet- ja muita laitteita ilman riittäviä valmisteluja opettajien kouluttamisessa, koulujen langattomien verkkojen, sähköisten oppimateriaalien, ohjelmistojen asentamisen ja käyttäjätuen osalta. Näitä virheitä on syytä välttää.

Kouluissa tarvitaan it-tukihenkilöitä, joilla on tähän toimintaan uuden informaatioteknologian osaamista, pedagogisten haasteiden tuntemusta ja riittävästi aikaa. Opettajien ja oppilaiden kouluttamisen ja tukemisen lisäksi it-tukea tarvitaan laitteiden ja ohjelmistojen toimivuuden ja ajantasaisuuden  turvaamisessa.

Koulujen sisäverkot, etenkin langattomat verkot ja niiden nopeus, ovat keskeisessä asemassa kun oppimateriaa lit siirtyvät entistä enemmän sähköisiin muotoihin ja pilvipalvelimille. Näihin investoiminen edellyttää koulujen hankintaresurssien lisäämistä.

Oppimateriaalien sähköistyessä on tärkeä huolehtia siitä, että opettajilla ja oppilailla on käytössään ajantasaista digitaalista aineistoa ja mahdollisuudet kehittää uusia oppimisen ta poja. Samalla on tarpeen luoda edellytykset sille, että opetustoimessa kyetään kehittämään itse ja vertaisyhteistyönä uusia digitaalisia oppimateriaaleja, sähköisiä opetuksen työkaluja ja uudenlaisia oppimisympäristöjä. Näin voidaan välttää tilanne, jossa digitaalisten markkinoiden kaupalliset intressit ohjaavat opetusta, sitovat vain tiettyihin valmistajiin ja rahastavat kouluja.

Yrjö Hakanen05.12.2019 19:50