Suoraan sisältöön

aloite-kierratyksen-edistamiseksi

28.01.2015 Nina Hurun ym. aloite oikeudenkäyntiavun menettelytapaohjeiden päivittämisestä

Aloite Helsingin kaupungin vuodelta 1991 olevien menettelytapaohjeitten (oikeudenkäyntiavun antaminen) päivittämisestä.

Helsingin kaupungin työntekijät ovat jääneet ilman lakiapua työnantajan taholta .
Lakiavutta jääminen nivoutui eturistiriitatilanteeseen. Tilanne on ainutlaatuinen. Helsingin kaupungin menettelytapaohjeet oikeudenkäyntiavun antamiseksi ovat vuodelta  1991.

Helsingin kaupungin strategian mukaan hyvä maine on kaupungille tärkeä toimintaa ohjaava  periaate.  Henkilöstöraportin  mukaan henkilöstöpolitiikan kehittämishankkeet ovat synnyttäneet hyviä tuloksia. Helsingin kaupunki on hyvän työnantajan maineessa. Työntekijät ovat luottaneet työnantajan isännänvastuuseen.

Esitän, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuudet päivittää vuoden 1991 menettelytapaohjeet (oikeudenkäyntiavun antaminen) tasapuolisen oikeuskäytännön turvaamiseksi.

Nina Huru, kaupunginvaltuutettu

 

 05.12.2019 19:53