Suoraan sisältöön

aloite-nuorten-radikalisoinnin-ennaltaehkaisemisesta

25.11.2015 Veronika Honkasalon ym. aloite nuorten radikalisoinnin ennaltaehkäisemisestä

Nuorten radikalisoitumista käydään usein sensaatiomaista mediakeskustelua ilman kosketuspintaa tutkimustietoon. Samaan aikaan Suomessa hyvin harvassa kunnassa tehdään ennaltaehkäisevää tai kohdennettua työtä eri syistä radikalisoituneiden nuorten parissa tai niissä vertaisverkostoissa, joissa riski radikalisoitumiseen on olemassa. Pohjoismaisten tutkimusten mukaan kunnallinen taso on kuitenkin se, jossa tätä kohdennettua työtä tulisi tehdä. Tällä hetkellä Helsingissä ei tehdä suunniteltua kohdennettua työtä radikalisoitujen nuorten parissa.

Pohdintoja siitä, miksi nuori radikalisoituu ja mitä tälle yhteiskunnalliselle ilmiölle pitäisi tehdä, on Helsingissä näkynyt vain vähän. Radikalisoituminen ei koske vain uskontoja, sillä myös poliitt iset ääriryhmät, kuten ultranationalistisetjäijestöt, ovat kasvattaneet kannatustaan nuorison keskuudessa viime aikoina. Ilmiön taustatekijöitä on pohdittava tarkasti, jotta ennakkoluulot eivät värittäisi keskustelua_ Samalla on vahvistettava mahdollisuuksia käytännön työhön näiden nuorten kanssa. Helsingissä voitaisiin ottaa esimerkkiä Århusissa kehitetystä mallista, jossa koulu, nuori sotoimi, sosiaali- ja nuorisotyö ja vähemmistöyhteisöt tekevät tiivistä yhteistyötä radikalisoituvien nuorten parissa. Rasistisia asenteita omaavien nuorten kohdalla mallia voitaisiin puolestaan ottaa esimerkkiä 2000-luvun alussa Joensuussa kehitetystä Exit-työstä.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme, että Helsinkiin muodostetaan esimerkiksi Nuori soasiainkeskuksen johdolla moniammatillinen (mm. sosiaali- ja terveystoimi, nuorisopsykiatri a, opetus, polilsi, uskonnolliset yhteisöt, tutkimusyhteisöt, jäi:jestöt) työryhmä, joka suunnittelee, miten nuorten radikalisoitumiseen tulisi Helsingin tasolla puuttua ja miten ilmiötä tulisi ennaltaehkäistä. Työryhmän tehtäväksi asetetaan lisäksi selvityksen tuominen kaupunginhallitukselle.

Veronika Honkasalo05.12.2019 20:01