Suoraan sisältöön

aloite-oikeusavun-menettelytapaohjeiden-paivittamisesta

28.01.2015 Helena Kantolan ym. aloite Lapinlahden Lähde-hankkeen edistämisestä

Helsingin kaupunkistrategiassa Helsinki visioidaan asukkaiden yhteisöllisenä asuinpaikkana ja pääkaupunkina, jossa palvelut toimivat ja päätöksenteko on avointa, ja jossa tiede, taide ja luovuus kukoistavat. Helsinki nähdään maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskuksena, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen  hyväksi.

Lapinlahden Lähde toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian visiota. Se tarjoaa yhteisöllisen toimintaympäristön, jossa taide, liiketoiminta, kansalaislähtöisyys, työllisyys, asukkaiden yhdenvertaisuus, osallisuus, tapahtumat ja palvelut luonnonläheisessä  ympäristössä edistävät asukkaiden hyvinvointia. Se tuo ratkaisuja työttömyyden hoitoon, syrjäytymisriskin vähentämiseen, palvelutarpeeseen, yritystoiminnan  kasvuun, matkailun edistämiseen sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Alueen kaavan mukaan alueella sijaitseviin rakennuksiin voidaan sijoittaa alueen alkuperäistä terapiatyötä palvelevia sosiaali- ja terveysalan toimintoja ja näihin liittyviä tuetun asumisen muotoja. Rakennuksiin saa lisäksi sijoittaa yleisölle avoinna olevia kahvila- ja muita julkisia tiloja rakennusten historialliseen luonteeseen sopivalla tavalla. Ympäröivät rannat on merkitty kaupunkipuistoksi, jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja luontoympäristöinä. Sairaala-alueen voi massa olevan asemakaavan päätavoitteena on säilyttää alueen merkittävät suojeluarvot, samalla mahdollistaen näihin arvoihin sopivan toi mintojen kehittämisen.

Kaupunki on strategiassaan sitoutunut rakentamaan, yhdessä kuntalaisten kanssa, vakaan ja turvallisen ympäristön sekä tukemaan heidän hyvinvointiaan ja viihtyvyyttään . Lapinlahden Lähde -hankkeen suunnitelmat osoittavat, että hankkeen vetäjät voivat tarjota Helsingin kaupungille mahdollisuuden  toteuttaa strategiaan kirjattuja hyvinvointitavoitteita.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet:

1. Toteuttaa Lapinlahden Lähde-hanke yhteistyössä Lapinlahden Lähde -hankkeen vetäjien kanssa.
2. Neuvotella Sitra n kanssa selvityksen tekemisestä, rahoitusmallista ja sijoittajien hankinnasta.
3. Perustaa Lapinlahden sairaalaa varten kiinteistöyhtiön tai säätiön, jolle sairaalan omistus siirtyisi Helsingin            kaupunki (suurin hyöty toiminnasta tulee juuri kaupungille) ja mahdollisesti säätiöitä ja  muita toimijoita omistajina
4. Saada ESR-hankerahoitusta toiminnan käynnistämiseksi yhteisyössä Lapinlahden Lähde - hankkeen vetäjien    kanssa.
5. Tehdä korjaussuunnitelma yhteistyössä Lapinlahden Lähde -hankkeen vetäjien kanssa.

Helena Kantola

 

 

 05.12.2019 19:53