Suoraan sisältöön

aloite-kotona-asuvien-vanhusten-paloturvallisuus

25.02.2015 Yrjö Hakasen ym. aloite kotona asuvien vanhusten paloturvallisuudesta

Yhä useammat vanhukset asuvat pitkään ja huonokuntoisinakin kotona. Tähän liittyy monia haasteita ,joista eräs on paloturvallisuus. Vanhusten palveluasuntojen ja laitoshoidon tilojen paloturvallisuuteen on viime vuosina panostettu. Myös kotona asuville vanhuksille tulee järjestää mahdollisimman turvalliset olot.

Viime vuosina on tapahtunut huolestuttavan monia vanhusten palokuolemia ja onnettomuuksia, joissa on ilmennyt vakavia puutteita paloturvallisuudessa. Usein tilanne on se, että asuntoon on alun perin hankittu palovaroitin , mutta sen huoltoa, pattereiden tai akun vaihtoa ei ole järjestetty. Etenkin vanhemmista keittiön liesistä puuttuu ylikuumenemissuoja tai muu paloturvalli suutta lisäävä tekniikka. Poistumisreittien ohjeistus ja järjestelyt voivat olla puutteellisia .

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin ikääntyvän väestön kodin paloturvallisuuden parantamiseksi, esimerkiksi selvittämällä palvelutarpeen arvion yhteydes sä myös paloturvallisuuteen liittyvät tarpeet ja järjestämällä etenkin huonokuntoisille vanhuksille apua palovaroittimien oitämisessä ajan tasalla.

Yrjö Hakanen05.12.2019 19:54