Suoraan sisältöön

aloite-kotipalvelun-kotisairaanhoidon-parantamisesta

11.02.2015 Tuomo Valokaisen ym. aloite kotipalvelun ja kotisairaanhoidon parantamisesta

Helsingissä kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat laissa määrätty tuki eri-ikäisille asiakkaille, joiden toiminta kotonaan on heikentynyt.

Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotisairaanhoito suorittaa asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näytteitä, valvoo lääkitystä ja seuraa asiakkaan vointia. Varsin vaativaakin sairaanhoitoa, esimerkiksi saattohoitoa voidaan järjestää kotona. Myös omaisten tukeminen on osa kotisairaanhoidon työtä.

Laadukas kotipalveluja kotisairaanhoito perustuvat asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Näin pitäisi olla mutta, tosiasia on että työt kotipalvelussa kotisairaanhoidossa ovat lisääntyneet.Työvuorot venyvät usein ylitöiksi, eikä hoitajat kerkeä tekemään asiakkaan kotona kaikkea, mikä kuuluu sovittuun hoitosuunnitelmaan. Yksin kotonaan asuva vanhus on heikoimmassa asemassa. Turhia loukkaantumisia on paljon, jonka takia vähenevä laitoshoito kuormittuu. Hoitajien jaksaminen on myös rajallista, eikä henkilökuntaa ole riittävästi paikkaamaan puutoksia. Tärkeää on että työnsuunnittelu saadaan tasapuoliseksi kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa. Työresurssien hallinta ja sen tukeminen olisi laitettava huolella kuntoon.

Kaupunginvaltuusto edellyttää että Helsingin kaupunki edesauttaisi mahdollisuuksia parantaa kaupunkimme olemassaolevia kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa niin että koho: n ja ksh:n yksiköissä olisi tarpeeksi aikaa hyvän, kiireettömän hoitotyön suunnitteluun ja toteutukseen niin että laissa määrätyt tuki ja hoitotehtävät voitaisiin suorittaa kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Tuomo Valokainen05.12.2019 19:54