Suoraan sisältöön

aloite-kestavyyskriteerien-huomioimisesta

11.03.2015 Leo Straniuksen ym. aloite kestävyyskriteerien huomioimisesta kaupungin sähkönhankinnassa

Valtion vuoden 2013 Cleantech-periaatepäätöksen mukaan kuntien on sähköä ostettaessa otettava huomioon sähkön alkuperä ja pyrittävä ostamaan erityisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Hollannissa uusiutuvan sähkön ostaminen on kunnille jo pakollista. Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen hillitsee ilmastonmuutosta, luo työpaikkoja ja vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta.

On hyvä muistaa, että uusiutuvallakin energialla on ympäristövaikutuksia. Niihin voidaan kuitenkin vaikuttaa. Esimerkiksi kalatien rakentaminen vesivoimalaitokselle mahdollistaa vaelluskalojen nousun voimalaitoksen ohi. Tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi sijoituspaikkaa valittaessa. Tästä syystä esitämme, että Helsinki ottaisi sähkön hankinnassaan huomioon myös uusiutuvan sähkön ympäristöystävällisyyden.

Ympäristömerkin kriteerit täyttävän uusiutuvan sähkön valitseminen on vastuullista ilmastopolitiikkaa sekä konkreettinen teko puhtaamman ja terveellisemmän ympäristön puolesta. Usea julkisen sektorin organisaatio kuten Ympäristöministeriö , Raha-automaattiyhdistys ja SYKE ostavat jo ympäristömerkittyä sähköä. Myös hyvin erilaiset isot yritykset kuten NCC Roads, Hong Kong -tavarataloketju tai Brunbergin suklaatehdas ostavat sähkönsä ympäristömerkittynä . Ympäristömerkitty uusiutuva sähkö tarjoaakin selkeää imagohyötyä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki siirtyisi EKOenergia-ympäristömerkin tai vastaavat kriteerit täyttävän uusiutuvan sähkön käyttöön, kun sen sähkön ostosopimus seuraavan kerran uusitaan.

Leo Stranius05.12.2019 19:56