Suoraan sisältöön

aloite-joukkoliikenne-etuuden-palauttamisesta-kuljetuspalveluasiakkaille

11.03.2015 Nuutti Hyttisen ym. aloite joukkoliikenne-etuuden palauttamisesta kuljetuspalveluasiakkaille

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014 yhden äänen enemmistöllä poistaa kuljetuspalveluun oikeutetuilta vanhuksilta ja vammaisilta oikeuden ilmaisiin joukkoliikennematkoihin. Päätös on moraalisen kyseenalaisuutensa lisäksi ristiriidassa muun muassa hallitusohjelman tavoitteen kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta sekä HLJ 2015 -joukkoliikennestrategian kanssa, koska se heikentää joukkoliikenteen  kilpailukykyä kulkumuodon valintatilanteessa kuljetuspalveluasiakkaiden osalta.

Joukkoliikenne-etuuden poisto on kyseenalainen ihmisoikeusnäkökulmasta, sillä se heikentää kuljetuspalveluasiakkaiden mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan menoihin tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Päätös ei ole myöskään kustannustehokkuusnäkökulmasta perusteltu, koska joukkoliikenteellä tehtävät matkat ovat merkittävästi taksimatkoja halvempia eikä kaupunki säästä, jos kuljetuspalveluun oikeutettu tekee taksilla ne matkat, jotka hänen olisi mahdollista tehdä myös joukkoliikennettä käyttäen. Taksimatkojen omavastuuosuus huomioiden joukkoliikenne-etuuden poisto on taloudellisesti huono ratkaisu niin kuljetuspalveluasiakkaiden kuin kaupunginkin näkökulmasta ja laskee siten kokonaishyvinvointia.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin , jotta kuljetuspalveluasiakkaille palautetaan oikeus maksuttomiin matkoihin joukko liikenteessä siltä osin, kun joukkoliikenteen käyttö on heidän liikuntakykynsä huomioiden mahdollista.

Esitämme myös, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta joukkoliikennestrategian mukai sesti joukko l iikenteen käyttö olisi myös käytännössä todellinen j a kilpailukykyisempi vaihtoehto taksimatkoihin nähden liikuntarajoitteisille matkustajille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi erityisesti vaihtamista joukkoliikennevälineestä toiseen tulisi helpottaa esteettömyyttä ja lyhyitä siirtymämatkoja korostavin pysäkki- ja asemajärjestelyin.

Nuutti Hyttinen



05.12.2019 19:57