Suoraan sisältöön

aloite Tapanilan alueen oppilaaksiottoalueen laajentamisesta

14.01.2015 Helena Kantolan ym. aloite Tapanilan alueen oppilaaksiottoalueen laajentamisesta

Tapanilan koulua koskevien suunnitelmien mukaan koko koulu ollaan lakkauttamassa yhdistämällä se ensin halli nnollisesti Hiidenkiven peruskouluun ja luopumalla myöhemmin vaiheittain Tapanilan koulun tiloista. Opetusvirasto ei ole pystynyt esittämään lakisääteisiä saati poliittisia perusteluja suunnitelmilleen.

Jos lakkautuspäätös tehtäisiin, se olisi vastoin koulutuspoliittisia tavoitteita ja opetusviraston omia laskelmia. Lisäksi se olisi hallinnollisesti, kaavoituksellisesti, taloudellisesti ja koululaisten hyvinvoinnin kannalta täysin kestämätön ratkaisu. Tapanilan koulu tulee tarvittavilta osin kunnostaa ja se tulee poistaa kouluverkkotarkastelusta seuraavista syitä johtuen:

  1. Opetuslautakunta on nimenomaisesti todennut, että ylimääräisistä koulu tiloista luovutaan niillä alueilla, joilla oppilasmäärä laskee muutoin kuin tilapäisesti. Lisäksi opetusviraston on omissa oppilaspaikkalaskelmissaan todennut, että Tapanila-Tapulikaupunki palveluverkon alueella ei ole ylimääräisiä oppilaspaikkoja.
  2. Tapanilan koulun hallinnolinen yhdistäminen ei toisi lisäresursseja vaan päinvastoin aiheuttaisi leikkauksia opetukseen. Tapanilan ja Hiidenkiven koulujen tila- ja henkilöstöresursseja on jo nykyisin mahdollista käyttää joustavasti. Jos lisäsäästöjä halutaan, saadaan niitä esimerkiksi määräämällä kouluille yksi yhteinen rehtori.
  3. Tapanilan koulu sijaitsee alueella, jonne kaavoitetaan tiivistä täydennysrakentamista. Koulussa on tällä hetkellä 222 oppilasta sekä 9 yleisopetuksen ja 2 erityisopetuksen luokkaa. Opetusviraston oman oppilasennusteen mukaan koululaisten määrä Tapanilan ja Tapulikaupungin alueella kasvaa vuoteen 2024 niin paljon, että 200 oppilasta joudutaan ohjaamaan muihin kouluihin .
  4. Tapanilan koulurakennuksen (aiemmin 4, nykyisin 3 eri taloa) A-osaan on 2013-14 tehty yli 1,8 miljoonan euron remontti, johon Helsingin kaupunki haki tammikuussa 2014 OKM:ltä avustusta sillä perusteella, että alueen oppilasmäärät riittävät eikä koulu tule kuulumaan kouluverkkotarkasteluun. Remontti kuitenkin keskeytettiin keväällä 2014 lakkautussuunnitelmien takia. Tällä hetkellä korjausrahaa on käyttämättä 0,6 miljoonaa euroa eikä OKM:n myöntämää 240 000 €:n suuruista sisäilmakorjausavustusta ole nostettu. Myöskään B-osan liikuntasalin kosteus- ja mikrobivaurioita ei lakkautussuunnitelmien takia korjata, vaikka ympäristökeskus on vaatinut kaupunkia aloittamaan liikuntasalin remontin. Koululaiset altistuvat korjaamattoman liikuntasalin takia päivittäin kosteus- ja homeitiöille. Pihapiirissä on myös opetuskäytössä oleva koulurakennus, joka on inventoitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi suojelukohteeksi eikä tarvitse vähäistä suurempaa remonttia. Neljäs rakennus suljettiin kesällä 2014 ja sen oppilaskapasiteetiksi ilmoitettiin 24, vaikka rakennuksesta siirtyi päärakennukseen kaikkiaan 66 oppilasta.
  5. Tapanilan ala-asteen ja Hiidenkiven peruskoulun hallinnollisesta yhdistäminen heikentäisi merkittävästi koululaisten hyvinvointia ja lisäisi koululaisten vaaratilanteita liikenteessä. Erityisesti ala-asteella olevat koululaiset joutuisivat päivittäin vaaratilanteisiin joutuessaan käyttämään julkisia kulkuvälineitä esimerkiksi 2,5 km:n päässä olevaan Suutarilan kouluun.

Edellä olevilla perusteilla esitän, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet a) poistaa Tapanilan koulu kouluverkkotarkastelusta, b) jatkaa Tapanilan koulun A- ja B-osien korjauksen loppuun ja hakea OKM:n myöntämä avustus sekä c) tarvittaessa yhdistää Tapanilan ja Hiidenkiven koulujen oppilaaksiottoalueet ns. laajennetuksi oppilaaksiottoalueeksi.

Helena Kantola05.12.2019 19:52