Suoraan sisältöön

aloite asumisyksikko Hesperian sairaala

14.01.2015 Pentti Arajärven ym. aloite asumisyksikön toteuttamisesta Hesperian sairaalan alueelle

Pitkäaikaisasunnottomuuden poisto-ohjelmaan kuului asumisyksikkö Hesperian sairaalan alueelle. Tästä julistettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti Diakonissalaitoksen ehdotus, V-säätiön ehdotus tuli ilmeisesti toiseksi.

Alue on erittäin ihanteellinen palveluasuntojen rakentamiseen, koska alue on valvottu ja rauhallinen eikä välittömiä naapureita ole. Eritenkin asunnot voisivat tulla mielenterveyskuntoutujien käyttöön - kun sekä Auroran sairaalassa että Kellokosken sairaalassa edelleenkin on henkilöitä, jotka pärjäisivät ympärivuorokautisesti valvotussa palveluasunnossa.

Arkkitehtuurikilpailuun osallistuneille yhteisöille tuli kilpailusta merkittäviä kulunkeja, joten ei ole reilua, että kaupunki viivyttää projektin toteuttamista. Alueellehan on jo rakennettu vanhusten palveluasuntoyksikkö ja Pohjoisen Hesperiankadun tornitalot ovat asumiskäytössä. Ei ole perusteltua väittä että mielenterveyskuntoutujat eivät sopisi asumaan tälle alueelle, j ka on historiallisestikin varattu kaupungin vähäväkisten olosuhteiden kohennukselle.

Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että kaupunki ryhtyy välittömästi tarmokkaisiin toimenpiteisiin mainitun asumisyksikön toteuttamiseksi.

Pentti Arajärvi05.12.2019 19:51