Suoraan sisältöön

Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite omaishoitajien määrän lisäämisestä

12.03.2014 Kauko Koskisen ym. talousarvioaloite omaishoitajien määrän lisäämisestä

Omaishoidon tuen piirissä on Helsingissä noin 3700 tuensaajaa, joista vammaispalveluissa 970, kehitysvammaishuollossa 580 ja yli 65-vuotiaiden palveluissa 2160. Viime vuonna tavoitteena oli omaishoitajien määrän lisääminen, lopputuloksena oli kuitenkin omaishoitajien määrän vähäinen aleneminen.

Tehtyjen laskelmien mukaan (tutkija Sari Kehusmaa, professori Iloni Autti-Rämö, professori Pekka Rissanen) jokainen omaisen hoitama tulee vuodessa 20.000 euroa halvemmaksi kuin kunnan hoitovastuulla oleva.
Tämän vuoden talousarviossa todetaan, että omaishoitoa kehitetään valtakunnallisen omaishoidon kehittämistyöryhmän suositusten ja mandollisten lainsäädännön muutosten pohjalta omaishoidon lisäämiseksi ja omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseksi.

Samaa periaatetta tulee noudattaa myös vuonna 2015. Lisäämällä omaishoitajien määrää 5 %:lla on mahdollisuus saavuttaa merkittävä säästö siihen nähden, että ko. henkilöiden hoito olisi kunnan vastuulla.

Kauko Koskinen05.12.2019 19:36