Suoraan sisältöön

Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä hyvään taloudenpitoon

12.03.2014 Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä hyvään taloudenpitoon

Strategia on tehty leikkauksia ja tulevaisuuden haasteita varten varautuaksemme. Siihen ovat kaikki valtuustoryhmät sitoutuneet. Leikkaukset vaikeuttavat Helsingin ja Suomen nousua taantumasta. Myös yhtiöittäminen tulee Helsingille kalliiksi, eikä sellaista tule tehdä muutoin kuin lain niin ehdottomasti vaatiessa.

Palveluihin on varattava rahaa tarpeiden mukaan. Viihtyisät koulut, ruuhkattomat päiväkodit, aukinaiset kirjastot ja nuorisotalot, toimivat kulttuuripalvelut sekä terveysasemat, joihin pääsee kun on tarve, maksavat itsensä takaisin ihmisten terveytenä ja hyvinvointina ja parantavat meidän helsinkiläisten elämää.

Ei ole hyvää taloudenpitoa tehdä sellaista talousarviota, josta kaikki tietävät ettei se pidä. Ainoa tavoite alibudjetoinnille onkin jatkuvan kuvitteellisen leikkaustarpeen luominen. On vaikea nähdä, miten palvelumme paranisivat tai toiminta tehostuisi sillä, että hoitohenkilökunta työskentelee juustohäylä toisessa kädessä.

Sairauksien ja sosiaalisten ongelmien huono hoitaminen ei myöskään pitkässä juoksussa ole edullisempaa kuin niiden asiallinen hoitaminen. Viimeisen parin vuoden budjeteissa esimerkiksi pelkästään sosiaali- ja terveystoimen menot on alibudjetoitu 50 miljoonaa euron suuruusluokassa.

Menojen budjetoiminen lähtökohtaisesti alakanttiin aiheuttaa kaupunkilaisille epävarmuutta palvelujen saatavuudesta sekä lisäpaineita ja eettisiä ongelmia henkilökunnalle, joka joutuu miettimään budjettia eikä asukkaiden hyvinvointia. Voidaan myös kysyä, miten alibudjetointi vaikuttaa sijaisten palkkaamiseen tai tyhjien virkojen täyttämiseen.

Tahallinen liian pienen talousarvion tekeminen on helsinkiläisten harhaanjohtamista, eikä sitä pidä hyväksyä. Alibudjetoinnista on päästävä eroon sekä tulevissa strategioissa, suunnitelmissa että budjettineuvotteluissa.

Edellä mainittujen asioiden valossa esitän, että Helsingin kaupunki varaa vuoden 2015 talousarvioon rahaa inflaatiokorjattujen vuoden 2014 toteumaennustelukujen perusteella ja todellinen väestönkasvu huomioiden.

Tämänhetkisten ennusteiden mukaan tarvittaisiin (vuoden 2013 toteumaennuste + kanden vuoden väestönkasvu ja inflaatio) vuodelle 2015 noin 150 miljoonaa euroa suurempi budjetti kuin mitä kaupunginjohtajan 10.3. esittelee Vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio-sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015-2017 laatimisohjeessa.

Dan Koivulaakso05.12.2019 19:38