Suoraan sisältöön

aloite-ymparivuorokautisten-tilapaishoitopaikkojen-kehitysvammaisille

04.06.2014 Sari Mäkimattilan ym. aloite lakisääteisten ympärivuorokautisten tilapäishoitopaikkojen järjestämisestä kehitysvammaisille

Helsingin kaupunki on ottanut kärkihankkeeksi omaishoidon toimintaedellytysten parantamisen, jossa omaishoitajien toiveita kuullaan paremmin myös lomituksen suhteen. Omaishoitajien lakisääteiset palvelut' ovat silti edelleen riittämättömät Helsingissä1.

Omaishoidon toiminnan edellytys on, että omaishoitaja jaksaa ja pysyy terveenä. Lain 4 §:n mukaan määriteltynä omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta (24 t) kalenterikuukautta kohden. Siihen on subjektiivinen oikeus, kun se on määritelty hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Lakisääteisistä ympärivuorokautisista tilapäishoitopaikoista on puute siihen lain mukaan oikeutettujen kehitysvammaisten lasten ja nuorten perheissä. Lisäpaikkoja ei kuitenkaan ole luvattu, huolimatta helsinkiläisten omaishoitajien vetoomuksista virkamiehille ja sote-lautakunnalle.

Omaishoidontuen lakisääteisen lomituksen palvelusetelikokeilukaan ei onnistunut odotusten mukaisesti'. Ongelmana on, että kehitysvammaisille ei ole tarjolla palvelusetelillä tai muutoin järjestettynä kokonaisen vuorokauden (24 t) kattavia tai sopivia (riittävät yksilölliset lääketieteelliset ja toiminnalliset tukitoimet tarjoavia) tilapäishoitopaikkoja.

Edellytämme, että Helsingin kaupunki alkaa viipymättä toimia lainsäädännön2 tarkoittamalla tavalla kehitysvammaisten tilapäishoitopaikkojen järjestämisessä.

1Laki omaishoidon tuesta (937/2005)

2Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013, 4.5.6. Omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestäminen ja palvelun riittäminen, s 78-80

Sari Mäkimattila05.12.2019 19:45