Suoraan sisältöön

aloite koulumummo- ja kouluvaaritoiminnasta

22.10.2014 Nasima Razmyarin ym. aloite koulumummo- ja kouluvaaritoiminnan käyttöönotosta

Syksyn tultua ja koulujen lukuvuoden käynnistyttyä koulukiusaaminen on jälleen herättänyt vilkasta keskustelua -ja aivan aiheesta. Koulun täytyy olla paikka, jossa jokainen, niin oppilas kuin henkilökunnan jäsen, tuntee olonsa turvalliseksi.

Koulukiusaaminen on vakava ongelma. Kiusaamiseen ja koulujen turvallisuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota . Lapset tarvitsevat myös entistä enemmän aikuisia. Koulumummot ja -vaarit ovat olleet läsnä jo useissa suomalaisissa kouluissa. He ovat mukana oppilaiden koulupäivässä, auttavat ja kuuntelevat, ovat läsnä .

Opettajien, koulunkäyntiavustajien ja muun oppimista tukevan henkilökunnan työ on korvaamatonta. Koulumummot ja -vaarit eivät vie heidän paikkaansa, mutta tuovat koululuokkaan sellaisen turvallisen vanhemman, joka on läsnä tavallisena aikuisena.

lkäihmiset ovat tärkeä osa yhteiskuntaamme . Kuitenkin meillä helsinkiläisillä sukulaiset ovat usein kaukana, toisessa kaupungissa, jopa toisessa maassa. Mummolaan ei välttämättä pääse kuin muutaman kerran vuodessa. Samoin moni mummo ja vaari on kaukana omista läheisistään ja lapsenlapsistaan. Kyse on molemminpuolisesta tarpeesta. Samalla kyse on yksinkertaisesta ja edullisesta tavasta ,jolla koululuokasta vo idaan tehdä rauhallisempi ja turvallisempi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Helsingin opetusvirasto lähtee selvittämään, miten ja millaisen yhteistyön avulla helsinkiläiset koulut pystyisivät lisäämään koulumummojen ja -vaarien määrää ja näin tukemaan lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta kouluissa.

Nasima Razmyar05.12.2019 19:48