Suoraan sisältöön

Sirkku Ingervon ym. aloite koulukiusaamisen ehkäisystä opettajien täydennyskoulutuksen avulla

21.05.2014 Sirkku Ingervon ym. aloite koulukiusaamisen ehkäisystä opettajien täydennyskoulutuksen avulla

RUUTI-päättäjämiittiin osallistuneet Ruuti-ydinryhmän nuoret toivat vahvasti esille, että Kiva Koulu ei toimi monessakaan koulussa tarkoituksen mukaisella tavalla ja koulukiusaaminen rehottaa. Kiusaaminen on kouluissa ja työpaikoilla ongelma, johon voidaan parhaiten vaikuttaa ennaltaehkäisyn avulla.

Kiusaaminen on rikkaruoho, jota pitää kitkeä jatkuvasti myös Helsingin kouluissa. Helsingissä Kiva-koulu­hankkeen käyttöönoton alussa kouluittain muutamia opettajia pääsi Kiva-koulu koulukseen, mutta sen jälkeen koulutusta ei ole systemaattisesti Helsingin kouluille ollut ja hankkeen alussa koulutuksen saaneet opettajat ovat useissa kouluissa vaihtuneet.

Kiva-koulu -materiaali on suunniteltu erityisesti 1., 4 . ja 7. luokan opettajien systemaattiseen oppituntikäyttöön. Kiva- Koulun materiaali on laaja ja sisällöltään haastavaa käyttöönoton kannalta. Siksi on tärkeää, että materiaalin käyttöönottavat opettajat saavat siihen tukea eli koulutusta. Kiva-koulu- hanke ei käytännössä toteudu, elleivät opettajat, jotka sitä toteuttavat, saa siihen riittävää täydennyskoulutusta.

Kiva koulu-materiaalia ohjeen mukaisesti käyttäneet koulut ovat saaneet hyviä tuloksia, mutta usein materiaalia ei käytetä suunnitelmallisesta, jolloin Kiva- Koulu -ohjelman toteutus jää vain toimintasuunnitelmaan korulauseeksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että opetusvirasto pyrkii järjestämään määrärahojensa puitteissa lukuvuosittain täydennyskoulutusta 1. 4. ja 7. luokan opettajille, jotta nämä voivat toteuttaa Kiva-koulu -hanketta parhaalla mandollisella tavalla. Näin kiusaamista saataisiin kouluissa vähennettyä ennaltaehkäisyn avulla.

Esitämme myös, että lapsia ja nuoria otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan koulussa tapahtuvan kiusaamisen ennaltaehkäisyä nykyistä systemaattisemmin ja laajemmin.

Sirkku Ingervo05.12.2019 19:45