Suoraan sisältöön

aloite vuoden 2030 paastovahennystavoitteen asettamiseksi

08.10.2014 Leo Straniuksen ym. aloite vuoden 2030 päästövähennystavoitteen asettamiseksi

Euroopan unionissa valmistellaan päästövähennystavoitteita vuodelle 2030.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 asettaa tavoitteeksi alentaa pääkaupunkiseudun hiilidioksidipäästöjä 39 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Helsinki on asettanut omaksi tavoitteekseen 30 prosentin päästövähennyksen vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Helsingin Energialle on asetettu tavoitteeksi tehdä energiantuotannostamme hiili neutraalia vuoteen 2050 mennessä.

Välitavoitteet vuosien 2020 ja 2050 välillä kuitenkin puuttuvat.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki asettaa oman päästövähennystavoitteen vuodelle 2030.

Leo Stranius05.12.2019 19:47