Suoraan sisältöön

aloite Vanhankaupunginkosken lansihaaran sulkevan padon purkamisesta

08.10.2014 HJukka Relanderin ym. aloite Vanhankaupunginkosken länsihaaran sulkevan padon purkamisesta

Helsingin energia (Helen) omistaa pienituottoisen vesivoimalan, jonka pato sulkee Vanhankaupunginkosken länsihaaran. Voimalalla on museoarvoa, mutta ei tuotantohyötyä, sillä sen teho on vaatimattomat 0,2 Mw.

Padosta ei siis ole mitään hyötyä, mutta siitä on paljon haittaa. Lohi ja taimen nousevat jokeen pitkin itähaaran kalaporrasta, mutta siika, vimpa, toutain ja muut särkikalat eivät pääse  jokeen lainkaan ja joesta vaellukselle lähtevät ankeriaat menevät silpuksi turbiineissa. Lisäksi ilman patoa paikalla virtaisi useita satoja metrejä pitkä koski, joka  olisi edelleen vapaana virratessaan ensiluokkaista habitaattia ja lisääntymisaluetta koskissa viihtyville kaloille, ja moninkertaistaisi sekä Vanhan kaupunginkosken pituuden, että sen nykyisen virkistysarvon.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vanhan kaupunginkosken länsihaaran sulkeva pato puretaan siten, että alueen museoarvolle koituisi haitttaa mahdollisimman vähän.

Jukka Relander05.12.2019 19:47