Suoraan sisältöön

aloite sotainvalidien leskien hoidon järjestämisestä Oulunkylän kuntoutussairaalassa

15.01.2014 Seppo Kanervan ym. aloite sotainvalidien leskien hoidon järjestämisestä Oulunkylän kuntoutussairaalassa

Oulunkylän Kuntoutussairaala perustettiin Sotainvalidien Veljesliiton Aivoinvalidit ry:n puheenjohtaja Pauli Laurilan aloitteesta. Perustettavaan säätiöön tulivat mukaan kukin 25 % omistus- ja rahoitusosuudella Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin ja Uudenmaan piirit sekä Helsingin kaupunki. Kuntoutussairaala valmistui vuonna 1992. Silloin vaikutti siltä, että Suomen miesten ja sotainvalidien keski-iän perusteella sotainvaliditoiminta hiipuisi 2000 luvun puolivälissä. Niinpä säädekirjassa päätettiin luovuttaa Oulunkylän Kuntoutussairaala Helsingin kaupungille vuonna 2006. Säädekirjan mukaa sotainvalidit ovat ensisijaisesti oikeutettuja käyttämään Oulunkylän palveluja. Toisella etuoikeustilalla ovat muut veteraanit. Oulunkylässä hoidossa olevien niiden sotainvalidipariskuntien kohdalta, joissa aviopuoliso on veteraani ei ole ollut ongelmia. Sellaisten sotainvalidipariskuntien kohdalla, joista puoliso ei ole veteraani on ollut ikäviä tapahtumia. Sotainvalidin kuoltua on leski siirretty yksinäiseksi jonnekin pois tutusta sotainvalidiyhteisöstä, jolloin hän on nopeasti kuihtunut pois. Edellämainitun johdosta on Sotainvalidien veljesliitto ollut vakavasti huolissaan tällaisista tapahtumista joissain muissakin sotainvalideja hoitavissa laitoksissa.
Edellä esitetyn johdosta esitetään, että Helsingin kaupungin johto kertoisi tämän huolen edustajalleen Oulunkylän säätiössä, jossa ei enää ole muiden perustajajäsenten edustajia. Edellä kerrotun johdosta esitetään,että pysyväisessä hoidossa Oulunkylän kuntoutussairaalassa olleen sotainvalidin leski voisi halutessaan jatkaa elämistään Oulunkylän kuntoutussairaalassa. Käsityksemme mukaan Helsigin kaupunki on tämän verran kiitollisuudenvelkaa saadessaan vuonna 2006 korvauksetta alkuperäisenä 25 % panoksella Oulunkylän 100 % omistukseensa rasitteenaan vain edellämainitut sotainvalidien ja veteraanien aiheuttamat etuoikeudet.

Seppo Kanerva05.12.2019 19:44