Suoraan sisältöön

Sami Muttilaisen ym. aloite Puotinharjun teiden liikenneturvallisuuden parantamisesta

12.02.2014 Sami Muttilaisen ym. aloite Puotinharjun teiden liikenneturvallisuuden parantamisesta

Puotinharjun alueella asuu n. 4000 ihmistä jonka ikärakenne on laaja. Asukkaiden lisäksi alueella on paljon palveluita, joita käyttävät myös muut kaupunkilaiset.

Turunlinnantie

Katu on hyvin runsaasti ja raskaasti liikennöity. Stoan ja Matteuksen kirkon välistä Tallinnanaukiolle johtava kapea jalankulkusilta ei riitä yksin takaamaan ihmisten turvallisuutta. Kadulla olevat suojatiet eivät ole riittävän turvallisia. Siitä nähtiin jälleen ikävä osoitus, kun joulukuun alussa tapahtui liikenneonnettomuus jossa olivat osallisena autoilija sekä jalankulkija. Turunlinnantien itäpuolella sijaitsee Itiksen kauppakeskus, sekä länsipuolella Puhoksen ostoskeskus, kauppakeskus, Matteuksen kirkko, Kulttuurikeskus Stoa, päiväkoti , uimahalli, koulu, sekä Puotinharjun asuinalue. Katu on hyvin runsaasti ja raskaasti liikennöity, näin ollen turvallisuus pitäisi ottaa huomioon välittömästi esim. alennetuilla nopeusrajoituksilla tai mandollisilla hidasteilla. Alueen asukkaat sekä palveluita käyttävät ihmiset ovat vaatineet turvallisuuden parantamista vuosia.

Olavinlinnantie

Tiellä olevat hidasteet tarvitsevat pikaista kunnostusta. Tämän hetkiset hidasteet ovat hyvin kuluneet ja nimelliset, niistä voi ajaa läpi hidastamatta hyvinkin suurella nopeudella. Alueen vastaavan liikenneinsinööri Jussi Jääskän mukaan asia huomioidaan tien kunnostuksen yhteydessä. Tiedustellessani kunnostuksen ajankohtaa en saanut siihen kuitenkaan minkäänlaista vastausta. Jääskän toiveena on pinnoitteen uusiminen, mutta tarvitsee rakennusviraston hyväksynnän. Olavinlinnantien jalankulku ja autoliikenne on vilkasta, koska sen varrella sijaitsevat asuintalojen lisäksi Matteuksen kirkko, päiväkoti, Kulttuurikeskus Stoa, uimahalli sekä koulu. Myös Myllypuron liikuntapuistoon liikennöidään osittain Olavinlinnantieltä. Alueelle rakentuu pariaikaa myös Venäläisortodoksinen kirkko, joka lisää liikennettä entisestään.

Kajaaninlinnatie

Tällä katuosuudella hidasteet olisi hyvin perusteltu, niitä on myös liikennesuunnittelijan Jussi Jääskän mukaan myös tulossa. Jääskä suosittelee hidasteita, mutta ainoastaan kadun alku- ja loppupäähän. Tämä ei valitettavasti yksinään riitä takaamaan turvallisuutta. Katu on andas ja runsaasti liikennöity, se on vaarallisimmillaan puolessa välissä. Kadun vilkkautta ja liikennettä selittävät loppupäässä sijaitsevat jäähalli ja päivä -ja aikuislukio, jonka tiloissa on myös muuta iltakäyttöä. Kadulle on tehty parannus -ja puistosuunnitelma 2005. Tiedustellessani ajankohtaa käytännön tasolla en saanut siihen vastausta. Omien ja asukkaiden havaintojen perusteella; "On vain ajan kysymys ennen kuin joku jää alle" mikäli kadun turvallisuuteen ei suhtauduta vakavasti.

Sami Muttilainen05.12.2019 19:41