Suoraan sisältöön

Marcus Rantalan ym. aloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksien selvittämisestä

29.01.2014 Marcus Rantalan ym. aloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksien selvittämisestä

Förslag: att Helsingfors utreder möjligheterna att inom det finska skolväsendet, i samarbete med huvudstadsregionens övriga kommuner, grunda en nordisk skola, där undervisningsspråken skulle vara svenska och finska.

Ehdotus: Helsinki selvittää, yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa, pohjoismaisen koulun perustamismandollisuuksia suomenkieliselle opetuspuolelle, missä opetuskielenä olisivat suomi ja ruotsi.

Suomessa on joitakin kansainvälisiä, "kielikouluja", pääsääntöisesti Helsingissä. Monet näistä ovat valtion ylläpitämiä mutta myös esimerkkejä yksityisistä kouluista löytyy, esimerkiksi Deutsche Schule Helsinki (DSH). Koulujen lähtökohdat ja organisaatiomallit vaihtelevat suuresti. Valtioneuvosto myöntää koulutuksen järjestäjille koulutuslupaa. Yhteinen lähtökohta kielikouluille kuitenkin on se että tuntimäärä on korkeampi kuin muissa kouluissa. Kunnallisissa kouluissa minimi tuntimäärä on 222 tuntia kun se esimerkiksi ranskalaisessa koulussa on 245 tuntia, saksalaisessa 254 tuntia ja venäjänkielisessä 238 tuntia.

Uudelle pohjoismaiselle, kaksikieliselle koululle, olisi suurta kysyntää pääkaupunkiseudulla. Koulu olisi osa suomenkielistä koulutusorganisaatiota, virallisena kielenä suomi, mutta opetus annettaisiin suomeksi sekä ruotsiksi. Koulu olisi luonteva jatke Helsingin ja pääkaupunkiseudun muiden kuntien kielikylpypanostuksiin jotka kohdistuvat tällä hetkellä alaluokkiin. Siksi ensimmäisessä vaiheessa kyseessä voisi olla luokista 7-9.

Oppilaille annettaisiin mandollisuus perehtyä ja kehittää tasapuolisesti molempia kansalliskieliä ja samalla myös tutustua muihin pohjoismaisiin kieliin ja kulttuureihin. Muut kansainväliset koulut voivat toimia hyvinä esimerkkinä kun haetaan organisaatiomallia. Pedagogiikkaa on kehitettävä tarkasti.

Ehdotus: Helsinki selvittää, yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa, pohjoismaisen koulun perustamismandollisuuksia suomenkieliselle opetuspuolelle, missä opetuskielenä olisivat suomi ja ruotsi.

Marcus Rantala05.12.2019 19:43