Suoraan sisältöön

aloite nuorten osallistumisen tukemisesta

18.06.2014 Kaarin Taipaleen ym. aloite nuorten osallistumisen tukemisesta

Tämän aloitteen tarkoitus on varmistaa, että nuorison ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa ja heidän huolella pohditut, kaupunkitilan käyttöä koskevat esityksensä tulevat asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Helsingin nuorisotoimen Ruuti-hanke on "helsinkiläisten nuorten yhteisen ideoinnin ja tekemisen paikka". Hankkeen puitteissa nuoret ovat pohtineet mm. miten julkisen kaupunkitilan toimivuutta voitaisiin parantaa.

Esille on noussut kaksi asiaa:

  • Nuorisoa syytetään usein kaupungin roskaamisesta. Julkisessa kaupunkitilassa – kaduilla, aukioilla, toreilla ja puistoissa – on kuitenkin edelleen riittämätön määrä roskasäiliöitä, vaikka ongelma on hyvin tiedossa ja koskee toki kaikkia ikäluokkaa.
  • Jotta nuoret voisivat tehokkaammin tiedottaa heitä kiinnostavista tapahtumista ja tilaisuuksista, julkisessa kaupunkitilassa ei ole tarkoitukseen sopivaa ilmoitustilaa. Voisi kuvitella, että ainakin kaupungin itse hallinnoimien tilojen yhteydessä tähän ongelmaan löytyisi helppoja ratkaisuja

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus varmistaa, että nuorten osallistumista tuetaan panemalla nämä heidän tärkeiksi kokemansa asiat kuntoon.

Kaarin Taipale05.12.2019 19:46