Suoraan sisältöön

Jessica Karhun ym. aloite määräaikaisesta tontinvuokra-alennuksesta alhaisen E-luvun rakennuksille

21.05.2014 Jessica Karhun ym. aloite määräaikaisesta tontinvuokra-alennuksesta alhaisen E-luvun rakennuksille

Kansallisesti Suomessa kaikkien rakennusten osuus kasvihuonepäästöistä on noin 40 % ja rakennusten energiankulutus vastaa noin 16 ydinvoimalan§ tuotantoa. Mikä tarkoitti, että koko maassa kymmenen prosentin säästö rakennusten energiankäytössä merkitsisi 2-3 ydinvoimalan tuotantoa. Suomi on sitoutu­nut vähentämään päästöjään osana eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa ja uusi komission Raken­nusten energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa uudisrakentamisen olevan "lähes nollaenergia" tasolla vuonna 2020.

Oma Helsingin uusi strategiaohjelmamme linjaa päästötavoitteemme vuoteen 2020 siten, että koko Helsin­gin hiilidioksidipäästötavoite nostetaan 30 % vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasosta). Lisäksi strate­giaohjelma linjaa, että Helsinki on tulevaisuudessa kansainvälisesti tunnettu vihreän talouden kaupunki ja kehittämis- ja kokeiluympäristö uusille tuotteille ja palveluilla ja että meidän yleiskaavamme tavoite on energiatehokas kaupunkirakenne ja että meillä on yhä energiatehokkaampi asuntokanta.

Jotta energiatehokkaaseen asuntokantaan päästäisiin tulevaisuudessa voimme toki käyttää keppiä eli sito­via määräyksiä kaavassa tai tontin luovutuksen ehdoissa mutta voimme myös tukea rakentajien vapaaeh­toisia toimia ja jättää tilaa uusille rakennusteknisille innovaatioille tukemalla päästövähennyksiä riippumat­ta niiden toteuttavasta. E-luku on uusille rakennuksille pakollinen laskennallinen mittari, joka mittaa raken­nuksen ostoenergiaa ja hyvän E-luvun voi saavuttaa vähällä energiankulutuksella mutta myös suosimalla uusiutuvaa energiaa.

Tampereella ja Kotkassa on muutamissa koekohteissa kokeiltu määräaikaisia tontinvuokra-alennuksia ra­kentajille, jotka vapaaehtoisesti alittavat määräyksen mukaisen E-luvun. Tampereella alennus on määritelty näin: "Vuokralainen saa viiden vuoden ajan 50 %:n alennuksen tontinvuokrasta, mikäli tontille toteutetun talon E-luku on pienempi tai yhtäsuuri kuin 70 % vaaditusta määräystasosta."

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki tutkii mandollisuutta edistää ympäristöystävällis­tä rakentamista myöntämällä määräaikainen tontin vuokra-alennus rakennuksille, joiden E-luku on pie­nempi tai yhtäsuuri kuin esimerkiksi 70 % vaaditusta määräystasosta.

Jessica Karhu05.12.2019 19:44