Suoraan sisältöön

Thomas Wallgrenin ym. aloite lobbauksen pelisäännöistä ja avoimuudesta

29.01.2014 Thomas Wallgrenin ym. aloite lobbauksen pelisäännöistä ja avoimuudesta

Kansanvalta ei tule koskaan valmiiksi vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja syventämistä.

Helsingin kaupunginvaltuusto laati valtuustokaudella 2009-2012 demokratiaraportin. Raportin tulokset näkyvät uuden valtuustokauden 2013-2016 strategiassa mm. entistä vahvempana sitoutumisena suoraan ja osallistuvaan demokratiaan, digitaalisen avoimuuden kehittämiseen ja myös käytännön toiminnassa kaupungin tukemina ns. demokratian pilottihankkeina.

Viime vuosikymmenten uusi, demokratiaa heikentävä kansainvälinen trendi on valmisteluvallan ulkoistaminen konsulteille ja ns. lobbareille.

Yhdysvalloissa lobbausta säännellään aktiivisesti liittovaltiotasolla ja Euroopan unionissakin lobbauksen avaaminen on viime vuosina edennyt, joskin EU:ssa lobbareiden rekisteröityminen on toistaiseksi vapaaehtoista. Yhdysvalloissa ja Kanadassa paikallishallinto on monin paikoin tehnyt päätöksiä lobbaustoiminnan läpinäkyvyyden edistämiseksi. Erityisen aktiivisia ovat olleet Yhdysvalloissa Chicago ja Kanadassa Toronto.

Helsinki voi profiloitua kansanvallan kehittäjänä avaamalla lobbauksen ja konsulttitoiminnan helposti seurattavaksi. Kehotamme siksi kaupunginhallitusta tuomaan valtuustolle esityksiä seuraavista aiheista:

 1. Yrityksiä, konsultteja ja muita juridisia henkilöitä, jotka haluavat esittää näkemyksiään kaupungille sille kuuluvissa asioissa kehotetaan etukäteen ilmoittaman seuraavia tietoja kaupungin kirjaamon ylläpitämään julkiseen rekisteriin.:
  + Yhteyshenkilö(t) yhteystietoineen;
  + yritykset, järjestöt tai muut tahot joita yhteyshenkilö edustaa;
  + asia tai asiat joita yhteydenotto kaupunkiin koskee;
  + arvioitu budjetti jos toimija käyttää omia tai edustamansa tahon taloudellisia voimavaroja ajamansa asian edistämiseksi.
  + yrityksen, järjestön tai vastaavan toimijan yhteydenottojen tavoitteet sekä arvio kaupungille ja heille asiasta syntyvästä (taloudellisesta) hyödystä.

Luottamushenkilöt tai virkamiehet, jotka toimivat kaupungin päätöselimissä esittelijöinä ylläpitävät julkista rekisteriä yhteyksistään em. toimijoihin.

2. Esittelijöiden virkamatkoista ja niiden ohjelmasta ylläpidetään julkista rekisteriä.

3. Edellämainitut rekisterit ovat julkisia ja niitä päivitetään jatkuvasti, vähintään kerran kuukaudessa. Tietokannat laaditaan muotoon, joka mandollistaa koneellisia hakuja.

4. Valtuustolle tuodaan kerran vuodessa katsaus kaupungin käyttämistä konsulttipalveluista. Katsauksessa on taloudellisten tunnuslukujen lisäksi tiivistelmä asiasisällöistä.

Thomas Wallgren05.12.2019 19:43