Suoraan sisältöön

Terhi Koulumiehen ym. aloite keskustakirjastohankkeesta luopumisesta

26.02.2014 Terhi Koulumiehen ym. aloite keskustakirjastohankkeesta luopumisesta

Helsingin on järkevää luopua keskustakirjaston rakentamissuunnitelmista. Kirjaston rakennustyöt oli tarkoitus aloittaa vuonna 2015 ja kirjaston oli tarkoitus valmistua osin juhlavuonna 2017.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hankkeeksi nimetty keskustakirjastohanke sisältyy kaupungin investointiohjelmaan yhtenä sen suurimmista yksittäisistä menoeristä. Helsinki on varautunut keskustakirjaston rakentamiseen 50 prosentin rahoitusosuudella ja on odottanut, että valtio tai jokin muu taho vastaisi puolesta kustannuksista.

Valtion tuki valittuun kirjastoon jäänee kuitenkin riittämättömäksi eikä muitakaan rahoittajia ole hankkeelle ilmaantunut, mikä tarkoittaa, että pääosa kustannuksista kaatuisi helsinkiläisten veronmaksajien vastuulle. Kaupunginvaltuuston on nyt aika vetää tästä johtopäätökset ja lopettaa roikottamasta keskustakirjastoa osana kaupungin investointiohjelmaa ja budjetointia.

Helsingin taloustilanne on heikko ja kaupunki joutuu jatkuvasti ottamaan lainaa toimintojensa rahoittamiseksi. Taloustilanne huononee lisäksi tulevina vuosina, kun rahoitusvajetta ei voida enää paikata Helsingin Energian tuloutuksilla.

Helsingin on nyt keskitettävä panoksensa kaupungin ydintoimintaan eli peruspalveluihin. Investoinneissa pitäisi painottaa taloudellisesti tuottavia hankkeita eikä pystyttää vähemmän välttämättömiä monumentteja. Jos kaupungin on säästettävä jostain, niin se on tehtävä mieluiten ns. seinistä eikä palvelujen sisällöstä. Palvelujen näkökulmasta lähikirjastot ovat kaupunkilaisille keskustakirjastoa tärkeämmällä sijalla. Kymmenien miljoonien investointi keskustakirjastoon ei ole näillä näkymin perusteltu.

Terhi Koulumies05.12.2019 19:40