Suoraan sisältöön

aloite kaupungin henkiloautojen hankkimisesta sahkoautoina

18.06.2014 Jasmin Hamidin ym. aloite kaupungin henkilöautojen hankkimisesta sähköautoina

Melu ja ilman epäpuhtaudet heikentävät elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä aiheuttavat terveyshaittoja. THL:n mukaan ulkoilman hiukkasmaiset ilmansaasteet ovat nykypäivän suurin ympäristöterveysongelma, kun otetaan huomioon altistuvien ihmisten määrä ja altistumisesta aiheutuvien haittojen yleisyys ja vakavuus. Ilmansaasteista onkin muodostunut merkittävä kansanterveydellinen ongelma.

Onneksi Helsinki on kiinnittänyt huomiota meluhaittojen ja ilmansaasteiden torjuntaan. Vuosien 2013-2016 valtuustostrategian mukaisesti Helsingin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta.

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan pitkän tähtäimen tavoitteissa listataan muun muassa seuraavaa:

  • Hiilineutraali tulevaisuus vuoteen 2050 mennessä.
  • Liikenteen pakokaasut eivät heikennä ilmanlaatua (tieliikenne on lähes päästötöntä)
  • Ympäristömelun ohjearvoja ei ylitetä. Ihmiset eivät altistu pitkäaikaiselle, erityisesti liikenteen aiheuttamalle voimakkaalle melulle, jolla on haitallinen vaikutus terveyteen

Turku on tehnyt jo päätöksen, että kaikki kaupungin käyttöön tulevat autot tulevat olemaan tästä eteenpäin sähköautoja. Mikäli myös Helsingin haluaa päästä tavoitteisiinsa, on ryhdyttävä tekoihin.

Jo nykyisellään sähköauton päästöt ovat vain noin 40-50g co 2 / km. jatkossa samaisen auton päästöt vain pienenevät, kun sähkön valmistuksen päästökerroin paranee energia- ja ilmastopoliikan myötä. Tänäpäivänä ostettu sähköauto kuluttaa 10 vuoden kuluttua noin 40­50% vähemmän kuin ostohetkellä. Sähköauton etuna on myös se, että se on huomattavasti kestävämpi kuin polttomoottoriauto.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin hankkimat henkilöautot olisivat jatkossa sähköautoja.

Jasmin Hamid05.12.2019 19:46