Suoraan sisältöön

aloite ikaantyneiden kuntoutuspalveluista ja kortteliasumisesta

10.09.2014 Helena Kantolan ym. aloite ikääntyneiden kuntoutuspalveluista ja kortteliasumisesta sekä sote-lähipalvelujen tasa-arvoisesta toteutumisesta

Sote-uudistus ja sote-rahoituksen uudistus ovat osoittautumassa välttämättömiksi jossain muodossa vuoteen 2017 mennessä. Koska sote-valiokunnassa käsiteltävänä oleva luonnos sote­laiksi mandollistaa vielä kannanotot ja ehdotukset lopulliseen rakenneuudistukseen, katson, että Helsingin olisi hyvä kiinnittää huomiota kahteen asiaan: laadukkaisiin säästöihin ja sote-palvelujen tasa-arvoiseen toteutumiseen.

Säästöjen osalta on tutkittu, että parhaimpia tuloksia saadaan vanhusten laitoshoidon purkamisella ja lähipalveluiden uudistamisella. Käytännössä se tarkoittaisi, että Helsingissä asuvan ikääntyvän väestön hoito järjestettäisiin perustamalla kuntoutussairaaloita ja järjestämällä vanhuksille palvelukortteliasuntoja. Kuntoutuksen asemaa sairaalahoidossa korostettaisiin tuntuvasti nykyisestä ja palvelukortteliasumisessa vanhusten omaa aktiivisuutta tuettaisiin. Näillä toimenpiteillä laitoksissa nykyisin makaavat vanhukset saataisiin aktivoitui siihen kuntoon, että he säilyttäisivät toimintakykynsä ja pärjäisivät pidempään omillaan. Kun heidän toimintakykyään parannetaan liikunnalla ja kodinomaisilla olosuhteilla, sillä on positiivisia terveysvaikutuksia. Palvelukortteliasumisessa ikääntyneillä olisi terveydenhuolto- ja liikuntapalvelut sekä esimerkiksi ravintolat ja parturi samassa korttelissa.

Toinen merkittävä asia sote-uudistuksessa on se, että Helsingin asiakkaat ja potilaat saavat samanlaiset sote-palvelut riippumatta siitä, missä osassa kaupunkia he asuvat. Kyse on siis asiakas-ja asukaslähtöisistä lähipalvelujen tuottamisesta, jotka tuotetaan samalla tavoin, samanlaatuisesti kaikille helsinkiläisille.

Edellä mainituilla toimenpiteillä sote-palvelut voitaisiin tuottaa Helsingissä laadukkaasti ja kustannuksiltaan todennäköisesti sellaisina, että helsinkiläiset pystyvät ne kantamaan.

Esitänkin, että kaupunginhallitus selvittää keinot, joilla sote-uudistuksen yhteydessä luodaan edellytykset muuttaa Helsingissä asuvien vanhusten asumismuoto palvelukortteliasumiseksi sekä tuottaa sote-palvelut samanlaisina lähipalveluina kaikille helsinkiläisille.

Helena Kantola05.12.2019 19:46