Suoraan sisältöön

aloite yritysten yhteiskuntavastuun huomioon ottamisesta

27.11.2013 Pentti Arajärven ym. aloite yritysten yhteiskuntavastuun huomioon ottamisesta

Kaupungin tulee selvittää, miten yritysten yhteiskuntavastuu voidaan ottaa huomioon hankinnoissa ja niitä koskevissa kilpailutuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut asiasta oppaan. Hankintakriteereihin voitaisiin mandollisesti ottaa yhdeksi arviointiperusteeksi todennettu yhteiskuntavastuun kantaminen. Yhteiskuntavastuuna voitaisiin erityisesti ottaa huomioon maksetut verot, jolloin riittävänä selvityksenä ei tule pitää vain palkansaajien maksamia, työnantajan tilittämiä tuloveroja, arvonlisäveroa, kiinteistöveroa tai vastaavia veroja ja maksuja, joita yritys ei käytännössä voi välttää.

Pentti Arajärvi05.12.2019 19:33