Suoraan sisältöön

äivi Storgårdin ym. talousarvioaloite yleisten yhdistysten avustusten

13.03.13 Päivi Storgårdin ym. talousarvioaloite yleisten yhdistysten avustusten kohdistamisesta

Lautakunnissa on alkuvuoden 2013 aikana useissa yhteyksissä noussut esille tapauksia, joissa esimerkiksi kulttuurilautakunnan on edellytetty myöntävän tukea yhdistyksille, jotka harjoittavat yleistä toimintaa. Samanaikaisesti suurta osaa kaupungin myöntämistä tuista tarvitaan vuokrien tai muiden vastaavien menojen avustamiseen.

Monet yhdistykset eivät siis yksiselitteisesti kuulu kaupungin tietyn rootelin alle, koska yhdistykset ovat paikallisia ja tekevät sekä kulttuuri- että sosiaalityötä. Tämä koskee erityisesti niitä yhdistyksiä, jotka tekevät työtä tietyn kieliryhmän sisällä, esimerkiksi maahanmuuttajien omia yhdistyksiä. Yhdistykset järjestävät kulttuuritoimintaa, ehkä myös tietynlaista nuorisotoimintaa, joka ei kuitenkaan ole sillä tavoin itsenäistä, että se voisi saada tukea nuorisokeskukselta.

Jokaiselta tukea saavalta yhdistykseltä tulisi siitä aiheutuvasta työstä huolimatta kysyä, haluaako se pysyä esimerkiksi kulttuurikeskuksen tai sosiaali- ja terveysviraston alaisena tuensaajana vai tulla kohdelluksi niin sanottuna yleisenä yhdistyksenä, jolle voidaan myöntää tukea kaupunginhallituksen käyttövaroista.

Tämän jälkeen tukea saavat yhdistykset voitaisiin jakaa uudelleen rooteleiden vastuualueille yhdistysten toivomusten mukaisesti. Pitkän aikavälin tavoitteena voisi olla, että avustusten jakaminen hoidettaisiin osana osallistavaa budjetointia.
Me allekirjoittaneet ehdotamme, että keskushallinnossa selvitetään, minkä hallintokunnan alle kukin yhdistys haluaisi kuulua, ja tehdään mahdolliseksi muuttaa rooteleiden välistä jakoa vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa selvityksen perusteella niin, että yhdistykset saavat tarpeeksi tukea.

Päivi Storgård

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:25