Suoraan sisältöön

Terhi Mäen ym. talousarvioaloite määrärahasta Pääkaupungin Turvakoti ry:lle

13.03.13 Terhi Mäen ym. talousarvioaloite määrärahasta Pääkaupungin Turvakoti ry:lle

ASUMISYKSIKKÖ KILPOLAN toiminnan päämääränä on auttaa tuetulla asumisella asiakasta väkivallattoman elämän rakentamisessa ja vakiinnuttamisessa. Tuettu asuminen on joko turvakodin jälkeistä tai ilman turvakotiasiakkuutta toteutettavaa asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevaa jälkihuoltotyötä. Työn pääasiallisena kohderyhmänä ovat turvakodista lähtevät lähi suhde- ja perheväkivaltaa kohdanneet asiakkaat.

KlLPOLAN AVOTYÖ on pääsääntöisesti yksilöt yötä ja sitä käytetään sekä itsenäisenä auttamismuotona perheväkivallan kysymyksissä että selviytymisvaiheen tukena turvakodin jälkeen, vaikka palvelun piiriin pääseminen ei edellytä asiakkuutta turvakodissa.

VALVOTUT TAPAAMISET - toimintamuoto mahdollistaa helsinkiläisen lapsen ja tapaajavanhemman yhteydenpidon silloin, kun se ei turvallisuussyistä ole mahdollista. Tapaamiset järjestetään turvakodin tiloissa ja niitä valvovat sosiaalialan ammattilaiset.

JUSSI- TYÖn tavoitteena on lopettaa väkivallan käyttö asiakkaiden perheissä. Tavoitteeseen pyritään tarjoamalla keskusteluapua asiakkaille ja heidän perheilleen. Helsinkiläiset miehet hakeutuvat asiakkaiksi omasta halustaan, turvakodin, sosiaalitoimen, poliisin tai muut toimijan ohjaamana.

Edellä olevin perustein esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa riittävän määrärahan Pääkaupungin Turvakoti ry:n yllä mainittuihin toimintoihin järjestöavustuksia myönnettäessä.

Terhi Mäki

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:24