Suoraan sisältöön

talousarvioaloite määrärahasta Alakivenpuiston rakentamiseen

13.03.13 Terhi Mäen ym. talousarvioaloite määrärahasta Alakivenpuiston rakentamiseen

Monet helsinkiläiset muistavat vielä 1990-luvun Myllypuron Alakivfentien myrkkytalot. Myrkkytalot on vuosia sitten purettu ja entinen kaatopaikka on kunnostettu täyttömäeksi mutta lopputyö on täysin keskeneräinen.

Helsingin kaupunki on markkinoinut Alakivenpuistoa yhtenä Myllypuron imagon kohottajana ja siitä on olemassa arkkitehdin tekemä suunnitelma. T'lllä hetkellä täyttö mäki edelleenkin muistuttaa asukkaita ainoastaan Myllypuron surullisenkuuluisista myrkkytaloista.

Edellä olevin perustein esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa riittävän määrärahan Alakivenpuiston rakentamiseen.

Terhi Mäki

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:24