Suoraan sisältöön

Matti Niirasen ym. talousarvioaloite vuokratuesta Viro-keskukselle kotouttamistoimintaan

13.03.13 Matti Niirasen ym. talousarvioaloite vuokratuesta Viro-keskukselle kotouttamistoimintaan

Helsinki ja Tallinna ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa, jopa niin, että tulevaisuudessa voidaan puhua kaksoiskaupungista. Helsinki saa merkittävää muuttovoittoa Tallinnan seudulta, minkä lisäksi pendelöinti on lisääntynyt voimakkaasti. Viron EU-jäsenyys on omiaan lisäämään kaupunkien vuorovaikutusta. Jo nyt Helsingin seudun hyvinvoinnin ja infrastruktuurin toimivuuden takeena on isolta osin vironkielinen väestö. Tämän kehityssuunnan voi olettaa kasvavan edelleen muun muassa Suomen ikärakenteen kehittymisen johdosta. Vuoteen 2030 mennessä Baltian maiden kieliä (joista viroa jopa 97%) puhuu äidinkielenään jo noin 52 000 Helsingin seudun asukasta, mikä on 3,2% väestöstä. Tällä hetkellä jo noin 20000 Helsingin seudun asukasta puhuu äidinkielenään viroa. Heistä huomattava osa työskentelee Helsingissä.

Edellä kuvailIun kehityksen johdosta Helsingin kaupungin on kiinnitettävä voimakas huomio viron kielisten ihmisten kotoutumiseen. Tässä työssä on korostettava kustannustehokkaan kolmannen sektorin toimijoiden merkitystä.

Helsingin Suvilahdessa toimii Viro-keskus. Yhteensä 627 neliömetrin tiloihin sijoittuneet kolmannen sektorin toimijat tekevät monia laista kotouttamistyö ja antavat mm. kielikoulutusta. Tiloissa sijaitsee myös Baltia-kirjasto, jossa on 33 000 nidettä virolaista kirjallisuutta viroksi ja suomeksi (myös merkittävä musiikki- ja elokuvakokoelma), kirjastossa on myös latvialaista ja liettualaista kirjallisuutta. Tuglas-seura järjestää suomen kielen kursseja virolaisille ja viron kielen kursseja suomalaisille - tämä toiminta on kymmenkertaistunut kahden viime vuoden aikana.

Viro-keskuksen tiloissa järjestetään jo nyt merkittävää kotouttamistoimintaa Helsingissä asuville virolaisille. Tämän toiminnan tarve on Tuglas-seuran mukaan kasvanut valtavasti viime vuosina. Kotouttamistoimintaa tekee Viro-keskuksessa kolme eri organisaatiota (virolaisryhmiltä ei peritä kotouttamistyöstä vuokraa). Keskuksen mukaan kotouttamistoimintaa ei voida laajentaa nykyisestä, mikäli resursseja ei tuntuvasti lisätä. 

Viro-keskus toimii kaupungin 100%:sesti omistaman Kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitaion hallinnoimissa tiloissa, joiden kuukausivuokra on 5613 euroa, eli 67 356 euroa vuodessa.

Edellä mainittuun viitaten esitämme, että Viro-keskukselle myönnetään erityisesti kotouttamistoimintaa varten vuokra tukea alkaen vuodesta 2014. Vuokratuen suuruus kattaa Viro-keskuksen nykyisten Suvilahdessa sijaitsevien toimitilojen vuosivuokran (67356 euroa).

Matti Niiranen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:24