Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite taloudenpidon edistamisesta

27.02.13 Dan Koivulaakson ym. talousarvioaloite taloudenpidon edistämisestä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta

Palveluihin on varattava rahaa tarpeiden mukaan. Viihtyisät koulut, ruuhkattomat päiväkodit, aukinaiset kirjastot ja nuorisotalot, toimivat kulttuuripalvelut sekä terveysasemat, joihin pääsee kun on tarve, maksavat itsensä takaisin ihmisten terveytenä ja hyvinvointina ja parantavat meidän helsinkiläisten elämää.

Ei ole hyvää taloudenpitoa tehdä talousarvio, josta kaikki tietävät ettei se pidä. Ainoa tavoite alibudjetoinnille onkin jatkuvan kuvitteellisen leikkaustarpeen luominen. On vaikea nähdä miten palvelumme paranisivat tai toiminta tehostuisi sillä, että hoitohenkilökunta työskentelee juustohöylä toisessa kädessä. Sairauksien ja sosiaalisten ongelmien huono hoitaminen ei myöskään pitkässä juoksussa ole edullisempaa kuin niiden asiallinen hoitaminen.

Vuonna 2012 sosiaali- ja terveystoimen menot oli budjetoitu 57 milj. € liian pieninä. Menojen budjetoiminen lähtökohtaisesti liian pienenä aiheuttaa kaupunkilaisille epävarmuutta palvelujen saatavuudesta ja lisäpaineita ja eettisiä ongelmia henkilökunnalle, joka joutuu miettimään budjettia eikä asukkaiden hyvinvointia. Voidaan myös kysyä, miten alibudjetointi vaikuttaa sijaisten palkkaamiseen tai tyhjien virkojen täyttämiseen.

Tällainen tahallinen liian pienen talousarvion tekeminen on helsinkiläisten harhaanjohtamista, eikä sitä pidä hyväksyä. Alibudjetoinnista on päästävä eroon sekä tulevissa strategiasuunnitelmissa että budjettineuvotteluissa.

Edellä mainitun valossa esitän, että Helsingin kaupunki varaa vuoden 2014 talousarvioon varoja sosiaali- ja terveyspalveluihin inflaatiokorjattujen toteutuneiden lukujen perusteella ja väestönkasvun huomioiden.

Pienennykset määrärahoihin olisi perusteltava toimintojen todellisella tehostumisella kuten uuden teknologian käyttöönotto, uudet työ prosessit, pienentyneet asiakasmäärät tai vastaavaa.

Dan Koivulaakso

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:18