Suoraan sisältöön

Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite osallistuvasta budjetoinnista KOPIO

13.03.13 Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite osallistuvasta budjetoinnista

Helsingissä on kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksillä käynnistetty useita kokeiluja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä ja osallistuvasta demokratiasta. Näissä hankkeissa selvitetään muun muassa alueellisen osallistumisen toimintamalleja, osallistuvaa budjetoimista, demokratiatilojen kehittämistä, verkkovaikuttamista ja osallistuvaa suunnittelua.

Esitämme, että vuoden 2014 talousarvion valmistelussa jatketaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja demokratiahankkeita mm:

kehittämällä budjettivalmistelun avoimuutta sekä asukkaiden ja henkilöstön kuulemista budjettiesityksen valmistelussa otetaan budjettiesityksen ja talous suunnitelman valmistelussa huomioon tänä vuonna toteutettavien demokratiapilottien pohjalta syntyvät ehdotukset ja varataan niiden toteuttamiseen riittävät määrärahat

laajennetaan osallistuvan budjetoinnin kokeilua riittävän laajoihin kokonaisuuksiin, joilla on merkitystä asukkaille ja joissa voidaan kehittää hallinnon sektorirajat ylittäviä hankkeita, kuten kaupunginhallituksen asettama Demokratiaryhmä on esittänyt. Selvitetään muun muassa mahdollisuudet käynnistää kokeiluja asuinalueen lähipalveluja ja kehittämistä kokonaisuutena käsittelevä osallistuvan budjetoinnin kokeilu.

varataan talousarvioon ja taloussuunnitemaan oma kohta, josta osoitetaan määrärahoja ja henkilöstöresursseja muun muassa alueellisiin demokratiatiloihin sekä kaupungin tietoaineistojen soveltamiseen asukkaiden aloitteiden ja suunnitelmien tekemiseen osoitetaan riittävät resurssit asukkaiden osallistumisen ja muiden demokratiatavoitteiden edistämiseen ja demokratiahankkeista tiedottamiseen.

Yrjö Hakanen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:21