Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite omaishoidon määrärahan lisäämisestä

27.02.13 Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite omaishoidon määrärahan lisäämisestä

Omaishoito on inhimillinen ja taloudellinen tapa huolehtia vammaisten ja vanhusten hoidosta ja hoivasta. Laissa on määritelty omaishoitajien vapaapäivistä (3 /kk) ja hoitopalkkion vähimmäismäärästä, mutta omaishoidon määrästä tai laadusta ei ole säädöksiä. STM:ssä on asetettu työryhmä, joka valmistelee huhtikuun alkuun 2013 kehittämisohjelman. Siinä parannetaan omaishoitajien yhdenvertaisuutta, lisätään hoidon saatavuutta ja tuetaan hoitajien jaksamista. Työryhmä tulee esittämään, miten omaishoitajat voivat tehdä joustavasti Iyhyempää työpäivää tai ottaa palkatonta vapaata työstä. Työryhmän esitys tulee johtamaan säädöksiin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin omaishoidon määrärahaa korotetaan, niin että omaishoitajien lukumäärää lisätään 10%, omaishoidon kotiavustajia lisätään samoin kuin virkistysvapaan sijaisia. Järjestetään omaishoitajien ja hoidettavien kuljetus paremmin erilaisiin aktiviteetteihin ja kaikille palvelualueille palkataan vapaaehtoistyön koordinaattori.

Sirpa Asko-Seljavaara

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:12