Suoraan sisältöön

Talousarvioaloite liikuntatilojen maararahasta

27.02.13 Seppo Lampelan ym. talousarvioaloite liikuntatilojen määrärahasta

Helsingin kaupungin liikuntaviraston nykyiset määrärahat eivät riitä sekä olemassa olevien liikuntatilojen ja -palvelujen ylläpitämiseen että uusille alueille tarvittaviin liikuntatiloihin ja -palveluihin. Viime valtuustokaudella liikuntaviraston vuosibudjetista supistettiin noin viidennes.

Liikuntapalvelujen laajentamista tarvitaan monista syistä. Kapungin asukasmäärä kasvaa ja uusia alueita rakennetaan. Liikunnalla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja ennaltaehkäisevälIe terveydenhoidolle. Liikuntapalvelujen lisääminen on ehkä paras ja edullisin tapa kaventaa terveyseroja ja ehkäistä syrjäytymistä. Uskallan väittää liikuntaviraston menojen leikkaamisen lisänneen sosiaali- ja terveysviraston menoja ainakin yhtä paljon, ellei enemmänkin.

Esitä, että talousarvion 2014 raamiin ja taloussuunnitelmaan 2014-2016 lisätään 2 miljoonaa euroa toimintamenoihin, erityisesti matalan kynnyksen ja lähiliikuntapalveluihin, ja 2 miljoonaa euroa investoinitsuunnitelmaan kullekin vuodelle.

Seppo Lampela

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:19