Suoraan sisältöön

Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite kulttuurituotannon ja kaupunkikulttuurihankkeiden kehittämisestä KOPIO

13.03.13 Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite kulttuurituotannon ja kaupunkikulttuurihankkeiden kehittämisestä

Helsingin kaupungin kulttuuripalvelujen 10 kulttuuritaloa ovat paikallisia taiteen ja kulttuurin osaamiskeskuksia. Kaupungin kasvaessa jokaisen nykyisen kulttuuritalon merkitys kasvaa. Viimeaikainen suuntaus tukea paikallista kulttuuri ja taidetoimintaa suoraan järjestö- ym avustuksilla on ymmärrettävää, mutta asukaslähtöinen kulttuuri ja taiteen saavutettavuus asettaa haasteita myös uusille kaupunkikulttuurin tiloille ja koko konseptin kehittämiselle.

Kaupungin omat kulttuuritalot ovat tärkeitä sekä korkeatasoisen taiteen ja kulttuurin foorumeina että asukaslähtöisen ja osallistuvan paikalliskulttuurin tiloina. On tarpeen kehittää näitä kulttuurin ja taiteen osaamisen keskuksia, jotka säteilevät taidetta ja muuta kulttuuria niin, että se läpäisee muutkin peruspalvelut ja on laajasti lasten, koululaisten, nuorten ja vanhusten käytössä. Helsinkiläiset taiteilijat voivat myös työllistyä talojen kautta. Nyt Kulken toimitiloilla on kokonaisbudjettiin nähden vähän resursseja omaan tuotantoon ja vaarana on se, että taloista tulee pelkästään kaupallisten tilaisuuksien esittämisen areenoita.

Esitämme, että vuoden 2014 talousarvion raamiinja talous suunnitelman 2014-2016 pohjaan lisätään miljoona euroa käytettäväksi Kulken kulttuuritalojen oman tuotannon, innovatiivisten uusien kaupunkikulttuuristen hankkeiden ja kulttuuritalokonseptin toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Yrjö Hakanen

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:21