Suoraan sisältöön

Marcus Rantalan ym. talousarvioaloite etsivän nuorisotyön lisärahoituksesta KOPIO

13.03.13 Marcus Rantalan ym. talousarvioaloite etsivän nuorisotyön lisärahoituksesta

Etsivä nuorisotyö on tärkeä osa hallituksen Nuorisotakuu-kärkihanketta. Tästä ennakkoluulottomasta yhteistyöstä on jo saatu hyviä käytännön esimerkkejä ja kokemuksia Helsingin kaupungin yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa, jotka huolehtivat etsivän nuorisotyön toteuttamisesta käytännössä. Kestämätön rahoitus vaarantaa etsivän nuorisotyön laadullisen toteutumisen Helsingissä. Eniten joutuvat kärsimään ne, joille palvelu on tarkoitettu, eli helsinkiläiset nuoret.

Nykyisiä etsivän nuorisotyön palveluntuottajia ovat Svenska Produktionsskolan (Sveps), Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-projekti, Sovinto ry:n Valmis väylä -projekti ja Helsingin seudun erilaiset oppijat ry. Palveluntuottajat ovat järjestäneet etsivää nuorisotyötä Helsingissä vuodesta 2008 alkaen. Kaikki palveluntuottajat ovat jo usean vuoden ajan kehittäneet toimivia käytäntöjä ja luoneet yhteistyöverkostoja korkealaatuisen ja tehokkaan etsivän nuorisotyön toteuttamiseksi. Hallitusohjelma ja hallituksen Nuorten yhteiskuntavastuu -kärkihanke korostaa julkisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä.

Helsingin kaupungin opetusvirasto koordinoi etsivää nuorisotyötä, mutta ei osallistu etsivän nuorisotyön toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Etsivän nuorisotyön toteuttaminen tulee nykytilanteessa kalliiksi palveluntuottajalle, mutta on kunnalle täysin ilmaista.

Helsingin kaupunki kilpailuttaa etsivän nuorisotyön sopimukset vuosittain ja tekee yhteistyösopimukset palveluntuottajien kanssa. Jos palveluntuottajalla on voimassaoleva sopimus kunnan kanssa, voi se hakea vuosittain rahoitusta etsivälle nuorisotyölle opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kokoaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia tuetaan vuosittain 30 000 eurolla. Palveluntuottajilta edellytetään, että ne osallistuvat etsivän nuorisotyön kustannuksiin omalla osuudellaan, koska rahoitus ei kata kaikkien työntekijöiden palkkoja kokonaisuudessaan.

Jos Helsingin kaupunki tukisi etsivän nuorisotyön palveluntuottajia vuosittain esimerkiksi 15 000 eurolla jokaista etsivää nuorisotyöntekijää kohti, voitaisiin palkkakustannukset kattaa kokonaisuudessaan.

Me allekirjoittaneet pyydämme 45 000 euron lisärahoitusta nuorten työpaja Svepsille kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisesta aiheutuvien palkkakustannusten tukemiseksi.

Marcus Rantala

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:24