Suoraan sisältöön

Silvia Modigin ym. aloite kuntalaisaloitteiden kehittämisestä

10.04.2013 Silvia Modigin ym. aloite kuntalaisaloitteiden kehittämisestä

Helsingillä on käytössä kuntalaisaloite. Ajatus on, että kuntalainen voi halutessaan tehdä aloitteen asiasta johon toivoo muutosta. Ajatus on kaunis mutta tapa jolla kaupunki sen toteuttaa on toimimaton.

Tämän hetken käytännön mukaan kuntalaisaloiteet tulevat valtuustolle ainoastaan tiedoksi. Tässä vaiheessa kaupunginhallitus on jo asiaan aloitteentekijälle vastannut ilman, että asiasta on käyty julkista keskustelua. Täten kuntalaisen mahdollisuus kiinnittää huomiota tahtomiinsa asioihin on käytännössä nolla. Kaupunginhallituksen kokoukset ovat suljettuja ja siksi valtuusto on oikea paikka tälle keskustelulle. Vaikka aloitteentekijä ei saisi aloitettaan läpi on asiasta käyty keskustelu itsessään arvokasta.

Me allekirjoittaneet esitämme että

kaupunki selvittää miten kuntalaisaloitetta voidaan kehittää niin että aloitteet tuodaan valtuuston käsiteltäväksi siten, että valtuustolla on mahdollisuus vaikuttaa vastauksen sisältöön.

Silvia Modig

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:26