Suoraan sisältöön

Gunvor Brettschneiderin ym. talousarvioaloite ruotsinkielentaitoisen sosiaaliohjaajan palkkaamisesta

13.03.13 Gunvor Brettschneiderin ym. talousarvioaloite ruotsinkielentaitoisen sosiaaliohjaajan palkkaamisesta

Lainsäädännössä on tarkat säännöt toimeentulotuen käsittelyajoista. Ajoittain Helsingin kaupungilla on kuitenkin ollut vaikeuksia noudattaa näitä määräaikoja.

Toimeentuloasioiden käsittelyssä ruotsiksi on useamman vuoden ajan ollut vaikea tilanne resurssipulan vuoksi. Tilanteeseen ei ole tullut parannusta sosiaali- ja terveysvirastossa 1.1.2013 lähtien tehtyjen muutoksien myötä.

Asiakkaita varten, jotka haluavat käyttää ruotsin kieltä, on tänään olemassa yksi sosiaalityöntekijä, yksi etuuskäsittelijä ja yksi toimistosihteeri. Tämä johtaa käytännössä siihen, että sosiaalityöntekijällä on vähintään tuplasti enemmän asiakkaita kuin suomenkielisillä sosiaalityöntekijöillä.

Myös ruotsinkieliset asiakkaat ovat lisääntyneet toimeentulotuessa. Vaikuttaa lähes siltä, että suurin osa ruotsinkielisistä asiakkaista kääntyy ruotsia puhuvien henkilöiden puoleen. Tietojen mukaan noin 20 % asiakkaista puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin ruotsia tai suomea.

Toimeentulotuen pieni ”yksikkö” joka vastaa ruotsinkielisestä palvelusta on hyvin haavoittuvainen. Jos joku mainituista kolmesta henkilöstä on sairauslomalla, kuten on ollut tänä keväänä, muuttuu tilanne katastrofaaliseksi. Apua on ollut saatavilla ainoastaan poikkeuksellisesti kaikkien työntekijöiden suuren työkuorman takia.

Ruotsinkielinen sosiaalipalvelutoimisto teki usean vuoden ajan esityksiä sosiaaliohjaajavakanssin perustamisesta tilanteen parantamiseksi, mutta tuloksetta.

Yllämainittuun viitaten me allekirjoittaneet ehdotamme että momentille 3 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut osoitetaan 50 000 euroa lisävaroja täydellisesti ruotsin kieltä hallitsevan sosiaaliohjaajan palkkaamiseksi toimeentulotukeen.

Gunvor Brettschneider

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:11