Suoraan sisältöön

Petra Malinin ym. talousarvioaloite asunnottomien lapsiperheiden tilapäismajoituksesta KOPIO

13.03.13 Petra Malinin ym. talousarvioaloite asunnottomien lapsiperheiden tilapäismajoituksesta

Asunnottomien lapsiperheiden määrä Helsingissä on kasvanut viime vuosina. Lastensuojelulaki edellyttää, että kaupunki järjestää asunnottomille lapsiperheille tilapäismajoituksen. Vuoden 2011 tilaston mukaan Helsingin kaupungin sosiaalitoimi järjesti tilapäismajoituksen lähes kolmellesadalle lapsiperheelle. Helsingin kaupungilla on kuitenkin tarjota omaa tilapäismajoitusta vain kahdeksalle lapsiperheelle. Omassa tilapäismajoituksessa Loviisankadun perheasunnoilla perheiden tukena toimii sosiaaliohjaaja, joka muun muassa auttaa perheitä asunnon haussa ja tekee tarvittaessa yhteistyötä lastensuojelun kanssa.

Muut perheet majoitetaan huoneistohotelleihin, matkustajakoteihin ja hotelleihin. Yksityisessä tilapäismajoituksessa asuvat perheet voivat joutua vaihtamaan majoituspaikkaa useasti. Majoituksen laatu vaihtelee eikä laadun valvominen ole helppoa. Perheille ei ole myöskään saatavilla samanlaista tukea kuin kaupungin omassa tilapäismajoituksessa asuville.

Kaupungin maksaman yksityisen tilapäismajoituksen kustannukset ovat koko ajan huomattavasti kasvaneet. On tärkeää pureutua lapsiperheiden asunnottomuuden syihin, pyrkiä estämään asunnottomuutta ja laajentaa toimintamalleja, joiden avulla asunnottomille lapsiperheille löydettäisiin pysyvä asumisratkaisu. Ottaen huomioon asunnottomien lapsiperheiden kasvavan tilapäismajoituksen tarpeen ja kaupungin oman lapsiperheiden tilapäismajoituksen vähäisyyden, me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kaupunki järjestää lapsiperheiden tilapäismajoituksen kaupungin omana toimintana ja perustaa sitä varten useampia perheasuntoyksikköjä varaten tätä varten vuoden 2014 budjettiin tarvittavat määrärahat.

Petra Malin

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:23