Suoraan sisältöön

Belle Selene Xian ym. aloite ikäihmisten kuntoutuksen järjestämisestä

13.02.2013 Belle Selene Xian ym. aloite ikäihmisten kuntoutuksen järjestämisestä

Seuraavien vuosikymmenien aikana ikääntyneiden asukkaiden määrän ja väestöosuuden kasvu tulee vaikuttamaan merkittävästi Helsingin kaupungin toimintaa. 65-74 ikäisten eläkeläisten ryhmään kuuluvien määrä on jo kasvanut ripeästi ja jatkaa kasvu aan erityisesti vuosina 2018-2028. Lisäksi 85-vuotiaiden määrä tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2011 49.5% 85 vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä ja 18,5% 75-84-vuotiaista helsinkiläisistä oli ikääntyvien palvelujen piirissä.

Suomessa on yhteensä 70 800 hoitopaikkaa, eli yhtä kuolemaa kohti on varattu kodin ulkopuolista elämää noin 2 vuotta. Vuoden 2011 tilastot hoitoontulon syistä osoittavat Suomessa 1 666 hoitojaksoa yksinäisyyteen ja 662 hoitojaksoa kuntoutukseen liittyen.

Yli 70-vuotiailla on usein kaksi tai kolme sairautta, mutta silti moni ihminen pystyy vielä elämään itsenäisesti. Toimintakyvyn heikentyminen kuntoutuksen puutteesta johtuen aiheuttaa usein kriisi tilanteita. Yleinen tulo syy terveyskeskussairaalan on dementia. Uskon, että toimivan kuntoutusohjelman jälkeen ainakin osa vanhuksista pystyy palamaan kotiin ja itsenäiseen elämään. Tällä tavoin vapautamme rahaa ja sairaanhoitajia muihin tarpeisiin.

Terveyspalvelut ovat kansan hyvinvoinnin peruspilareita. Mielestäni arvokas vanheneminen tarkoittaa sitä, että vanhuksille tarjotaan asiakaslähtöisiä palveluita turvallisessa asuinympäristössä. Laadukas terveydenhoito ja kuntoutus kuuluvat vanhusten perusoikeuksiin. Ehdotan, että vanhusten hoitolaitokset järjestävät systemaattista kuntoutusta vanhuksille säännöllisin väliajoin. Lisäksi laitokset pyrkivät järjestämään kuukausittain yhteisiä tapahtumia, jotka tähtäävät vuorovaikuksen lisäämiseen vanhusten kesken.

Belle Selene Xia

Alkuperäinen aloite05.12.2019 19:16